Zbog nerada vlasti povećat će se broj siromašnih u BiH

Zbog nedovoljnog odgovora vlasti na ekonomski element pandemije koronavirusa, u Bosni i Hercegovini će oko 85.000 ljudi postati siromašno, navodi se u novom izvještaju Svjetske banke.

– Posljednji RASP0L0ŽIVI podaci o siromaštvu u BiH su iz 2015. godine, kada je ono bilo procijenjeno na 16 procenata. To je vrlo blizu ST0PI od 14 procenata, procijenjenoj za 2007. godinu. Simulacije pokazuju da će potrošnja, vjerovatno, pa*sti za 3,5 do 6,7 procenata duž cijele distribucije. Tako da se predviđa povećanje siromaštva na 14,6 posto u ovoj godini. U zavisnosti od toga hoće li kriza trajati jedan ili dva kvartala, od 35.000 do 85.000 osoba će, vjerovatno, postati siromašno – pojasnili su analitičari Svjetske banke.

Dodaje se da je prije pandemije siromaštvo među radnicima u najviše P0G0ĐENIM sektorima iznosilo oko devet procenata.

– Međutim, ta će se ST0PA, vjerovatno, povećati na 11 ili 15 procenata. Zabrinjavajuće je da više od 60 procenata onih koji će, najvjerovatnije, postati siromašni zbog COVID-19 krize trenutno nije obuhvaćeno nikakvim programom socijalne zaštite – naglašeno je.

Prema mišljenju analitičara, usljed krize brojna domaćinstva koja su trenutno blizu granice siromaštva zap*st će u siromaštvo i steći pravo na socijalnu pomoć.

– BiH, Kosovo i Crna Gora odlažu plaćanje drugih troškova u vezi sa zaradom ili izuzimaju pojedine firme iz ove obaveze. U Bosni i Hercegovini oba entiteta subvencioniraju doprinose ili snose troškove za njih, ali na različite načine – pojašnjeno je.

The post Zbog nerada vlasti povećat će se broj siromašnih u BiH appeared first on usn.ba.


{$excerpt:n}