Posljednja naredba kriznog štaba za FBiH: Promjene za građane

Nakon što je Odlukom Vlade FBiH od 29.05.2020. stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) prestalo sa 31.05., Krizni štab/stožer Federalnog ministarstva zdravstva donosi naredbe i odluke koje su obvezujuće za krizne štabove/stožere kantonalnih ministarstva zdravstva, zdravstvene ustanove i privatnu praksu, te pravne i fizičke osobe.

Objavljen je i kompletan tekst posljednje naredbe.

Pogledajte ovdje.


{$excerpt:n}