Federacija BiH ponovo proglasila stanje epidemije

Federacije BiH ponovo je proglasila stanje epidemije koronavirusa, a ta odluka nakon današpnjeg objavljivanja u Službenim novinama je odmah stupila na snagu.
 
Nakon pribavljenih mišljenja Federalnog ministarstva finansija, Federalnog ministarstva pravde i vladinog Ureda za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU, Federalno ministarstvo zdravstva donijelo je naredbu o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19 za ugroženo područje, teritorij Federacije Bosne i Hercegovine.

Naredba je stupila na snagu danom objavljivanja u Službenim novinama Federacije i to u petak, 17. jula 2020. godine.

Proglašavanje epidemije COVID-19 na cijelom teritoriju FBiH podrazumijeva operativnije djelovanje svih mjerodavnih institucija koje postupaju u datoj situaciji, te provode mjere za sprječavanje širenja COVID-19 na teritoriju FBiH.

The post Federacija BiH ponovo proglasila stanje epidemije appeared first on usn.ba.


{$excerpt:n}