Federalni krizni štab donio novu odluku o mjerama i preporukama

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donio je novu naredbu koja će se primjenjivati od 11. jula. i nove preporuke koje se primjenjuju od dana donošenja, te ih dostavio kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje.

Nakon što je Odlukom Vlade FBiH od 29. maja 2020. stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa prestalo sa 31.05., Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donosi naredbe i odluke koje su obvezujuće za krizne štabove kantonalnih ministarstva zdravstva, zdravstvene ustanove i privatnu praksu, te pravne i fiz*čke osobe.

Naredbom je obvezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom javnom prostoru uz poštivanje distance od minimalno 1 metar, kao i u otvorenom javnom prostoru, ukoliko na otvorenom prostoru nije moguće održavati distancu od 2 metra između osoba.

Građanima na području Federacije BiH između ostalog se preporučuje da zbog COVID-19 epidemiološke situacije koja se pogoršava, izbjegavaju javna okupljanja i ograniče svoja kretanja a ciljem smanjivanja riz*ka od COVID-19, kao i zaštite osobnog zdravlja. Osobama starije životne dobi, naročito onima sa HR0NIČNIM B0LESTIMA, preporučuje se da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza, te da redovito koriste zaštitnu opremu.

Kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva naredbom se dozvoljava uvođenje i restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini uz redovito obavještavanje Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

The post Federalni krizni štab donio novu odluku o mjerama i preporukama appeared first on usn.ba.


{$excerpt:n}