Napušteni konji na obroncima Romanije

Podivljali konji u potrazi za hranom zalaze u sela Sočica, Dobrača, zaseok Banj stijena, nedaleko od Hrenovice. Unose dah života u inače napuštena mjesta, prenosi “Startbih“.

Za razliku od livanjskih, ovi konji na obroncima Romanije, i u širem rejonu Gosine, prepušteni su sami sebi.

Pogledajte video:

Danas ih je oko 300. Uprkos hladnim zimama i napadima vukova, zahvaljujući pašnjacima i pojilištima koji imaju vode tokom cijele godine uspjevaju da prežive.

Lijepo ih je vidjeti i uživati u njihovom društvu.


{$excerpt:n}