Hiljade vjernika na Ajvatovici

Na jednom od najpoznatijih i najčuvenijih dovišta, na 510. manifestaciji Dani Ajvatovice i ove godine tradicionalno se okupilo više hiljada muslimana vjernika cijele Bosne i Hercegovine. U ovim trenucima počela je centralna svečanost u okviru manifestacije.

Ajvatovica je duboko ukorijenjena u identitet Bošnjaka, a smještena je u podnožju planine Šuljage i udaljena sedam kilometara od starog grada Prusca. Ajvatovica je specifičnost bosanskih muslimana, jer ima autohtoni karakter.

Ne zna se pouzdano kada je održan prvi pohod Ajvatovici, ali se zna da je Ajvatovica dobila ime po Ajvaz-dedi, islamskom učenjaku i dervišu koji je u 15. vijeku u Bosnu došao sa prostora današnje Turske. Poznata je legenda da je Ajvaz-dedo 40 jutara iz Prusca dolazio na ovo mjesto moleći Allaha dž.š. da u Prscu proteče voda.

Prema predanjima o Ajvaz-dedi, četrdesetu noć od dolaska na dovište stijena se razdvojila, a iz nje je potekla voda koju i danas posjetioci Ajvaz-dedine stijene imaju priliku okusiti.

Ajvaz-dedino dovište danas je mjesto susreta desetina hiljada muslimana iz BiH, regiona, Evrope i Azije. Prije toga dedo je sanjao da su se dva ovna sudarila na mjestu gdje je stijena pukla te iz koje je voda i potekla. Za ovo vjerovanje zna svaki od vjernika koji je danas došao na Ajvatovicu.

Stotine konjanika iz cijele BiH su došli na ovo dovište.


{$excerpt:n}