Preliminarna lista za dodjelu subvencije poslovnim subjektima na području grada Srebrenik za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće (COVID-19)

Na osnovu Odluke o subvenciji poslovnim subjektima na području grada Srebrenik za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće broj: 07-480/20 od 11.05.2020. godine, a nakon uvida u pristige prijave Komisije za ocjenu prijava za odobravanje i dodjelu subvencije poslovnim subjektima na području grada Srebrenik za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće, utvrđena je Preliminarna lista za dodjelu subvencije poslovnim subjektima na području grada Srebrenik za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće (COVID-19). U prilogu se nalazi spisak privrednih subjekata koji na osnovu Odluke o subvenciji poslovnim subjektima na području grada Srebrenik za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće broj: 07-480/20 od 11.05.2020. godine, te objavljenog Javnog poziva za dodjelu subvencije poslovnim subjektima na području grada Srebrenik za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće (COVID-19) ispunjavaju, te spisak onih koji ne ispunjavaju uslove. Komisija će do objavljivanja konačne rang liste, kao i određivanja iznosa subvencije po privrednom subjektu, po službenoj dužnosti kod nadležnih organa utvrditi da li je podnosilac prijave dostavio netačne podatke, te ukoliko se utvrdi da su dostavljeni netačni podaci protiv podnosioca će biti pokrenuti odgovarajući postupci, a isti će po ovom javnom pozivu biti diskvalificiran.

Podnosioci zahtjeva imaju pravo žalbe na objavljenu Preliminarnu listu u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave iste na web stranici i oglasnoj ploči. Žalba se podnosi Gradonačelniku, putem Komisije za ocjenu prijava za odobravanje i dodjelu subvencije poslovnim subjektima na području grada Srebrenik za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće, a predaje se putem pisarnice Grada Srebrenik ili putem pošte na adresu: GRAD SREBRENIK, Stručna služba Gradonačelnika,  Komisija za ocjenu prijava za odobravanje i dodjelu subvencije – Varoških polja bb, 75350 Srebrenik.

https://www.srebrenik.ba/images/vijesti/2020/20200625/Preliminarna_lista_za_dodjelu_subvencija_poslovnim_subjektima_na_podrucju_grada_Srebrenik_zbog_COVID_19.pdf
Objava Preliminarna lista za dodjelu subvencije poslovnim subjektima na području grada Srebrenik za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće (COVID-19) pojavila se prvi puta na Radio Srebrenik.
{$excerpt:n}