Vodostaj na brani Modrac u odnosu na jučer viši za skoro jedan metar

Prema izvještaju Kantonalne Uprave Civilne zaštite o aktuelnoj situaciji u oblasti zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona, vodostaj na brani HA Modrac jutros u 7 sati bio je 199,77 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer nivo je viši za 95 centimetara.

Ispust kroz temeljne otvore iznosi 76,70 m3/s, saopštio je Kantonalni operativni centar.

Grad Živinice

U toku jučerašnjeg dana PVJ Živinice je obavljala akcije evakuacije stanovništva u naseljima Đurđevik i Strašanj zbog poplave uslijed izlijevanja rijeka Oskove i Spreče. Rijeka Oskova se u popodnevnim satima povukla u korito. Trenutni nivo rijeke Oskove mjeren u 06 sati je 215 cm i u porastu je za 43 cm. Svi putevi su tenutno prohodni, prenosi “Hayat“.

Grad Srebrenik

PVJ Srebrenik je obavljala poslove evakuacije, pravljenja zečijih nasipa i crpljenja vode u naselju Špionica Centar. U protekla 24 sata operativnom centru je prijavljeno 28 poplavljenih objekata (objekti pošte, ambulante i ured MZ Špionica). Trenutni nivo rijeke Tinje u 07 sati iznosio je 122 cm.

Općina Lukavac

U toku jučerašnjeg dana PVJ Lukavac je imala intervencije na crpljenju vode u naselju Bokavići uslijed poplave izazvane Rakovačkim potokom.

Grad Gračanica

Nivo rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac je 370 cm i u porastu je za 4 cm. Rijeka Spreča se izlila i u dijelu od Miričine do Stjepan Polja je poplavila oko 80 ha poljoprivrednog zemljišta. Svi lokalni vodotoci druge kategorije su u porastu. U MZ Lukavica bujični potok u naselju Delići oštetio je lokalnu cestu i bankine te nanio dosta posipnog materijala na saobraćajnicu tako da je promet u ovom dijelu MZ otežan. U MZ Prijeko brdo došlo je do začepljenje kanala i odvoda tako da je lokalna rijeka izašla iz korita na lokalnu cestu.

Općina Doboj Istok

Na području općine Doboj Istok rijeka Spreča se izlila i poplavila priobalno 20 ha poljoprivrednog zemljišta. Od lokalnih vodotoka ugroženo je više stambenih i pomoćnih objekata u naselju Lukavica Rijeka.

Grad Tuzla

Gradonačelnik grada Tuzle je, na prijedlog gradskog štaba CZ proglasio stanje prirodne nesreće od poplava i klizišta na području grada Tuzla. U protekla 24 sata od strane građana prijavljeno je urušavanje potoka na području Trakilovića, Bojića, i MZ Bukinje koji vodi prema Divkovićima.

Općina Kladanj

U protekla 24 sata, na području općine Kladanj, rijeke Gostelja, Suha i Drinjača su poplavile oko 100 stambenih objekata, od čega njih oko 70 u naselju Stupari. Trenutno je prekinuto napajanje vodom za MZ Stupari. Put prema naselju Tuholj je obustavljen jer je oštećen most, kojeg trenutno saniraju lokalne službe. U momantu pravljenja izvještaja svi vodotoci su svojim koritima, i u blagom porastu.

Općina Čelić

Općinski načelnik je proglasio stanje prirodne nesreće od poplava i klizišta na području općine Čelić.

Općina Kalesija

Rijeka Spreča se izlila u reonu Sprečkog polja. Osim rijeke Spreče probleme prave Gribaja i lokalne rijeke koje su oštetile više lokalnih puteva u MZ.

Općina Banovići

Svi vodotoci su u svojim koritima. Gradska voda nije za piće. U dva stambena objekta prodrla je voda u podrumske i prozemne prostorije.

Kvalitet zraka

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona, kvalitet zraka za dan 22.6.2020. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac, Živinice i Mobilna: Srebrenik.

POŽARI

Grad Živinice

PVJ Živinice je imala intervenciju na gašenju požara na porodičnoj kući u naselju Barice. Požar je ugašen. Klizanje tla, odroni Općina Doboj Istok Na području općine Doboj Istok, na lokalitetu Studenac, MZ Klokotnica, došlo je do pojave odrona (staro klizište od prije).

Grad Srebrenik

Operativnom centru civilne zaštite, u protekla 24 sata, prijavljeno je aktiviranje 7 novih klizišta na području grada Srebrenika.

Grad Gračanica

Uposlenici službe CZ po dojavi jučer su obišli MZ Babići gdje je u naselju Kahvedžije prijavljeno klizište-odron. Oštećena je lokalna saobraćajnica u dužini oko 25m i ugrožen je 1 stambeni objekat.

Grad Tuzla

Operativni centar CZ je zaprimio dvije prijave o urušavanu zemlje na području naselja Ši Selo i Donja Obodnica, i urušavanje puta do broja 256.

Općina Kalesija

U protekla 24 sata Operativnom centru prijavljeno je aktiviranje više klizišta u naseljima Mahmutovići, Lipovice, Ćivića brdo, Bukvari.

Općina Banovići

Prijavljeno je aktiviranje klizišta u MZ Podgorje koje ugrožava jedan pomoćni objekat.


{$excerpt:n}