Načelmik Džafić: Pojedini mještani su objekte napravili u samim riječnim koritima

Kišne padavine na području općine Kalesija stvorile su nove probleme za stanovništvo. Naime, rijeka Gribaja u Tojšićima se izlila iz korita na dijelu kod pijace gdje je voda presjekla i putnu komunikaciju za desetak stambenih objekata.

Ovaj problem već godinama je prisutan u Tojšićima. Pojedini mještani su svoje stambene i pomoćne objekte napravili u samim riječnim koritima, čime su spriječili normalan protok vode. Tu je i problem nelegalno sagrađenih mostova koji su suzili riječna korita i onda sa Majevice kada bujične vode naiđu voda nema normalan protok, kazao je općinski načelnik Sead Džafić.

On je istakao da je Općina Kalesija uradila projekat uređenja korita rijeke Gribaje koji podrazumijeva rušenje nelegalnih mostova i izgradnju adekvatnog mosta koji bi koristio svim mještanima čime bi se spriječile poplave u budućnosti.

Rijeka Spreča izlila se na poljoprivrednom zemljištu, ali većih problema za sada nema.

Također, načelnik je istakao da je došlo i do aktiviranja tri klizišta u Mahmutovićima, Hrasnu Gornjem i Petrovicama.

Ekipa Civilne zaštite zajedno sa JP „Vodovod i kanalizacija“ danas su uspjeli da saniraju klizište u Mahmutovićima koje je ugrozilo lokalni put, a sutra bi trebalo da se krene i sa sanacijom ostala dva klizišta.

Općinski načelnik Sead Džafić i predstavnici nadležnih službi od jutros su na terenu i rade sve kako bi se spriječila veća šteta.

press Općine/Kalesijski.ba

The post Načelmik Džafić: Pojedini mještani su objekte napravili u samim riječnim koritima appeared first on Kalesijski.ba.


{$excerpt:n}