Usvojen bezuslovni prelazak studenata u narednu godinu Ove godine upis studenata bez prijemnog ispita

Sa 30 glasova ZA i jednim SUZDRŽANIM (Selim Bešlagić, Naša stranka) Skupština TK usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Zakon je iniciran zbog problem s kojima su se susretali studenti tokom pandemije korona virusa. Ovim Zakonom studentima se izlazi u susret i stvara zakonski okvir za eventualne slične situacije u budućnosti. Konkretno, donošenjem zakonskih izmjena omogućava se bezuslovan prelazak studenata Univerziteta u Tuzli u narednu godinu kao i upis na željeni fakultet bez polaganja prijemnog ispita.

Više o tome rekla je ministrica obrazovanja i nauke TK Fahreta Brašnjić.

Nakon pauze poslanici Skupštine TK će razmatrati i usvajati Izvještaj o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za period 1.1.2019.-31.12.2019. godine, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2019. godine, Izvještaj o radu sa Izvještajem o izvršenju Finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona

Takođe će razmatrati i Informaciju o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2019. godinu Izvještaj o radu Kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2019. godine, Informaciju o radu Kantonalnog suda u Tuzli i općinskih sudova Tuzla, Banovići, Gradačac, Gračanica, Kalesija, Lukavac, Srebrenik i Živinice za 2019. godinu, Nacrta Zakona o podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine radi davanja mišljenja i Informaciju o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području Tuzlanskog kantona.

(Izvor: TZ)


{$excerpt:n}