Korona u maju “pojela” 1,3 milijarde KM potrošnje

Stanovnici Bosne i Hercegovine u maju ove godine u odnosu na isti mjesec prošle godine potrošili su 1,303 milijarde KM manje, a čak 7.541 PDV obveznik u BiH predao je PDV prijavu sa nulom, što znači da uopšte nisu imali prometa u prošlom mjesecu.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, za maj ove godine 46.188 obveznika podnijelo je PDV prijavu, a ukupno prijavljene isporuke u PDV prijavama iznosile su 5,177 milijardi KM, što je za 20,11 odsto manje u odnosu na maj 2019. godine kada su poreski obveznici prijavili ukupne isporuke od 6,480 milijardi KM.

“Podaci pokazuju da je došlo do smanjenja prijavljenog prometa, a razlog je smanjenje ukupne potrošnje jer mnogi obveznici nisu radili cijeli maj ove godine”, rekli su nam u UIO.

Stručnjaci pojašnjavaju da je logično da je došlo do tolikog pada potrošnje jer su u suštini samo plaćani računi i kupovano najosnovnije, kao što su hrana i sredstva za higijenu.

Ekonomista Saša Stevanović, koji je i autor knjige “Ekonomski život Republike – 20 godina rizika i nagrada”, kaže da je slična situacija sa potrošnjom zabilježena u svim zemljama u svijetu te da je očekivao da taj pad potrošnje bude još i veći.

“Potrošnja je pala zbog pada tražnje, a tražnja zbog neizvjesnosti jer se ne zna u kojem pravcu će sve ovo ići. Ljudi ne troše na luksuz, prvo gledaju hranu, šta će pojesti i popiti, a sve ostalo se odlaže”, ističe Stevanović.

On naglašava da niko ne razmišlja o hotelima, kupovini automobila i stanova, te da je situacija takva da se ni komunalije ne plaćaju.

“Sada dolazimo do problema likvidnosti. Država treba mjerama da djeluje na potrošnju, a to su plate i penzije. Treba uticati na čovjeka koji je prepadnut da potroši”, rekao je Stevanović ističući da su neke države djelovale “novcem iz helikoptera” kako bi pogurale tu potrošnju.

S obzirom na pad potrošnje od preko 20 odsto, stručnjaci naglašavaju da će jedan od najvećih izazova u narednom periodu biti da se zadrži sadašnji broj zaposlenih, te da je jedini način da se reaguje zaduživanje i usmjeravanje sredstava u potrošnju ili javne investicije.

Kada je riječ o ukupnim prihodima po osnovu PDV-a, u prvih pet mjeseci ove godine oni su iznosili 2,880 milijardi KM i manji su za 325 miliona KM ili 10,14 odsto u odnosu na isti period 2019. kada su iznosili 3,205 milijarde KM.

“U prvih pet mjeseci 2020. godine Uprava za indirektno oporezivanje privredi je vratila 528 miliona KM, što je za 99 miliona KM manje u odnosu na isti period prošle godine. Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u prvih pet mjeseci 2020. godine, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su 2,352 milijarde KM i manji su za 227 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2029. godine”, rekli su nedavno u Upravi za indirektno oporezivanje BiH.

(RTV Slon)


{$excerpt:n}