Granična policija BiH zapošljava 1.300 policajaca

SARAJEVO – Granična policija Bosne i Hercegovine planira u narednih nekoliko godina, sukcesivno, zaposliti dodatnih 1.300 službenika, za čije plate će trebati obezbijediti 44 miliona KM godišnje, saznaje portal CAPITAL.

Granična policija

Novim zapošljavanjem, broj službenika u Graničnoj policiji BiH premašiće pet hiljada.

Prema novoj sistematizaciji koju je pripremila Granična policija od 1.300 novih radnih mjesta, najviše ljudi, njih 937 bilo bi zaposleno u nadzoru državne granice.

Posla će biti i u specijalizovanim jedinicama za podršku i kontrolu gdje je planirano zapošljavanje 115 policajaca, dok će 74 policijska službenika biti angažovana na poslovima graničnih provjera na aerodromima.

Procjena je da bi godišnji troškovi za dodatni broj ljudi iznosili 44 miliona maraka.

Međutim, u Graničnoj policiji BiH, obrazlažući svoje namjere kažu kako je u planu da se svake godine zaposli 300 novih ljudi, što znači da će i troškovi proporcionalno rasti.

Pretpostavka je da će se na godišnjem nivou kad se usvoji predmetna sistematizacija  broj prijema novih ljudi povećati  za 300, što bi značilo da bi troškovi za bruto plate i naknade iznosili 591.525,5 KM na mjesečnom nivou, a na godišnjem 7.098.306 KM”, navodi se u obrazloženju Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Državne granične službe.

Prema zvaničnim podacima Granična policija BiH trenutno ima 3.730 policajaca, a smatraju da ih treba biti više od pet hiljada, što je, kako tvrde, optimalan broj ljudi sa kojim se efikasno može štititi državna granica.

Jedan granični policajac na 8,7 km

Uzimajući u obzir da je dužina državne granice 1604,9 kilometara to bi značilo da bi u jednoj smjeni jedan policijski službenik u nadzoru granice pokrivao prosječno 8,7  kilometara granične linije i graničnog pojasa. Trenutno jedan policajac pokriva oko 20 kvadratnih kilometara.

Podsjećamo, nedostatke u ljudstvu trenutno kroz ispomoć nadoknađuju policajci iz  policijskih agencija u sastavu Ministarstva bezbjednosti BiH, ali i iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Promet lica u posljednjih pet godina se povećao za 25 odsto, na međunarodnim aerodromima za skoro 70 odsto, dok je broj vozila koji prelazi granicu veći za 40 odsto.

Takođe u porastu je broj evidentiranih krivičnih djela u vezi sa prelaskom državne granice, a posebno je izraženo povećanje krivičnih djela falsifikovanja isprava i krijumčarenja ljudi.

Cilj donošenja Pravilnika je uspostavljanje i optimalizacija organizacione strukture koja obezbjeđuje pretpostavke za efikasno i blagovremeno reagovanje na bezbjednosne i druge promjene u okruženju”, navode u Graničnoj policiji BiH.

CAPITAL: Dejan Tovilović

Чланак Granična policija BiH zapošljava 1.300 policajaca се појављује прво на Capital.ba – Informacija je capital.


{$excerpt:n}