Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za organizaciju sportskih turnira za mlade

Na osnovu člana 11. Privremene statutarne odluke Grada Srebrenik (“Službeni glasnik Grada Srebrenik”, broj: 1/19), te na osnovu tačke II, podtačke 7. Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava transfera i subvencija utvrđenih budžetom Grada Srebrenik za 2020. godinu Službi za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti („Službeni glasnik Grada Srebrenik“ broj: 4/20), Gradonačelnik Grada Srebrenik je objavio Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava sa budžetske pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Izdaci za organizovanje sportskih turnira za mlade” u 2020. godini. Cilj Javnog poziva je pomoć organizatorima sportskih turnira za mlade u plaćanju troškova organizacije turnira. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Grada Srebrenik www.srebrenik.ba. Grad Srebrenik zadržava pravo produženja roka za dostavljanje zahtjeva. Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom slati u zatvorenoj koverti lično putem pisarnice Grada Srebrenik ili putem pošte na adresu:

GRAD  SREBRENIKSlužba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnostiUl. Varoških polja b.b.75350 Srebreniksa naznakom “Prijava na Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava sa pozicije“Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Izdaci za organizovanje sportskih turnira za mlade” u 2020. godini”

Ovaj Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj ploči Grada Srebrenik, lokalnim sredstvima javnog informisanja i na službenoj web stranici Grada Srebrenik www.srebrenik.ba. Informacije o Javnom pozivu kao i obrazac Zahtjeva mogu se preuzeti na info pultu gradske uprave kao i na službenoj web stranici Grada Srebrenik www.srebrenik.ba tj. ovdje:

Javni poziv za dodjelu novcanih sredstava sa pozicije tekuci transferi neprofitnim organizacijama-Izdaci za organizovanje sportskih turnira za mlade.pdf

Obrazac Zahtjeva za poziciju organizacija sportskih turnira za mlade
Objava Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za organizaciju sportskih turnira za mlade pojavila se prvi puta na Radio Srebrenik.
{$excerpt:n}