Reforma javne uprave čeka 59 miliona KM donacija

SARAJEVO – Za sprovođenje Akcionog plana reforme javne uprave Bosne i Hercegovine do 2022. godine potrebno je nešto više od 60 miliona KM, s tim da se čak 59 miliona KM planira obezbijediti kroz donacije.

uprava

“Nemoguća je reforma javne uprave bez donacija i to je činjenica, a to je najbolje da se radi putem međunarodnih projekata. Činjenica je da je reforma neophodna i o njoj se priča već godinama unazad, ali neće biti moguća ukoliko nema volje i želje svih nivoa vlasti u BiH. Vjerujem da ta volja postoji, barem kada je Republika Srpska u pitanju, ali to je proces i to će trajati”, rekao je Branko Zelenović, predsjednik Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske.

On ističe da nema razloga da se ne ide u reformu, jer ona može donijeti samo dobro, kako građanima i korisnicima usluga javne uprave, tako i svim zaposlenim u javnoj upravi.

Prema Akcionom planu reforme javne uprave, najviše će koštati projekat “e-uprave”, koji podrazumijeva servise koji omogućavaju jednošaltersko poslovanje i to, kako su naveli, “po principu sve na jednom mjestu i nema pogrešnih vrata”.

Realizacija ovog projekta, prema računici Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave, košta 36,4 miliona KM, a kompletan taj projekat trebalo bi da bude sproveden kroz donacije.

Dobar dio Akcionog plana reforme javne uprave Bosne i Hercegovine posvećen je državnim službenicima, koji bi već početkom 2022. godine trebalo da imaju modernije pismeno testiranje, ali i osiguran mehanizam da do posla dođe najbolje rangirani kandidat, a da bi se to ostvarilo, jedan od načina biće ispravljanje testova na osnovu šifrovanih i anonimnih prijava.

“Paralelno s tim predviđeno je da se radi na uspostavljanju pravičnog i transparentnog sistema plata i naknada za rad na osnovu analitičke procjene i klasifikacije radnih mjesta kako bi se osigurala primjena principa ‘ista plata za isti posao’, kao i javna dostupnost relevantnih podataka o platama zaposlenih u javnoj upravi”, navodi se u Akcionom planu za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine.

Ako je suditi prema ovom planu, značajan dio novca kojim bi trebalo da se reformiše javna uprava biće potrošen i na održavanje okruglih stolova, izradu dokumenata, planova i programa rada itd. Recimo, za promovisanje koncepta odgovornosti rukovodećeg kadra i odgovornosti u javnoj upravi, što podrazumijeva održavanje tri radionice ili okrugla stola, pripreme programa i obuku trenera u oblasti odgovornosti, biće potrebno 106.500 KM, a sve bi trebalo da obezbijede donatori.

Uz reformu javne uprave radiće se i na edukaciji pa je tako planirano da se u narednoj godini izradi brošura za parlamente koja objašnjava ulogu i značaj službi za reviziju javnog sektora, koja će, ukoliko se nađe donator, koštati 35.000 KM.

“Treba održati okrugle stolove i radionice za rukovodioce institucija o značaju i ulozi ombudsmana i kancelarije za reviziju u razvoju javnog sektora i značaju poštivanja njihovih preporuka”, navodi se u Akcionom planu i dodaje da bi za četiri okrugla stola trebalo iz donacija obezbijediti 49.400 KM.

Kada je riječ o pružanju usluga javne uprave, akcionim planom, između ostalog, predviđa se i izrada analize najboljih praksi u regionu i svijetu vezano za najbolji model uspostave sistema za ispitivanje potreba korisnika, što će koštati 56.400 KM. Nezavisne novine

Чланак Reforma javne uprave čeka 59 miliona KM donacija се појављује прво на Capital.ba – Informacija je capital.


{$excerpt:n}