Načelnik Delić sa saradnicima i članovima DF-a obišao radove na koritu rijeke Jale (FOTO)

Općinski načelnik Edin Delić, sa članovima DF-a i nekoliko uposlenika Općine Lukavac danas je obišao radove na regulaciji korita rijeke Jale.

Otvaramo novu stranicu, a to je uređenje lijeve obale rijeke Jale koja pripada općini Lukavac. Mi smo u pripremi idejnih rješenja da se novi dio Lukavca nastavi graditi na tom području, izjavio je načelnik Općine Lukavac, Edin Delić i dodao:

Sada imamo malo problem sa vodom koja će teći Jalom. Vi znate da Tuzla nema uređenu kanalizaciju i da će praktično sva Tuzlanska kanalizacija ići ovim koritom i to će biti teret koji će ovo korito nosivi svo vrijeme dok se ne uredi kanalizacija u Tuzli. Ja očekujem da će buduća administracija u Tuzli otvoriti ovo pitanje i da će pristupiti realizaciji projekta kako smo to krenuli i mi u Lukavcu, da se praktično prikupe i pročiste otpadne vode iz grada, zaključio je načelnik Delić.

Sredstva u iznosu od 4.9 miliona KM za realizaciju Projekata regulacije rijeka Jale, Drinjače, Sapne, Tinje i Turije osigurana su 2014. godine iz fondova EU nakon razornih poplava koje su pogodile naše područije.

Postupak javne nabavke provela je Evropska komisija, za izvođača radova odabran je konzorcij firmi ROADING Gračanica, JATA GROUP Srebrenik i EKO-EURO TIM d.o.o Krupa a za nadzornog organa odabrana je konsultantska kuća IPSA d.o.o. Sarajevo.

izvor: sodalive.ba