Za deset dana ističe rok za prijavu za isplatu minimalca

BANJALUKA – Poreska uprava Republike Srpske napomenula je da ističe vrijeme za podnošenje zahtjeva za isplatu minimalne plate za poreske obveznike kojima je bilo ograničeno ili potpuno zabranjeno obavljanje djelatnosti, te da je zadnji rok da to učine 10. jun.

Do sada je ova institucija ukupno obradila zahtjeva za oko 24.000 radnika čija je vrijednost oko 18 miliona КM, te su te podatke proslijedili Ministarstvu finansija Republike Srpske.

“Zaključno sa današnjim danom, Poreska uprava RS broj podnesenih potpunih zahtjeva poreskih obveznika, kojima je bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti ili su prestajali sa radom u aprilu, je i dalje nedovoljan zbog čega ponovo apelujemo poreske obveznike koji ispunjavaju uslove iz Uredbe, a koji se tiču isplate najniže plate i doprinosa za april 2020. godine, da podnesu Poreskoj upravi RS potpunu pisanu izjavu sa zahtjevom na kojem će navesti i tekuće račune radnika, a sve kako bi što prije bile isplaćene plate za april 2020. godine za preostali broj obveznika koji još uvijek nisu podnijeli zahtjeve”, rekli su iz Poreske uprave RS.

Ističu da rok za podnošenje ovih zahtjeva ističe 10. juna te da poreski obveznici ne čekaju zadnji dan kako bi svojim radnicima omogućili da dobiju minimalnu platu i doprinose na tu platu za april ove godine.

Takođe, apelovali su na one poreske obveznike koji ostvaruju ovo pravo na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa da Poreskoj upravi podnose potpune zahtjeve za isplatu najniže plate za april i uplate doprinosa na tu najnižu platu, pošto postoji značajan broj nepotpunih i neadekvatnih zahtjeva od strane poreskih obveznika

“Naime, pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove samo trebaju da potpisanu i ovjerenu izjavu pošalju na elektronske adrese ili faksom, što pokazuje da procedura uopšte nije komplikovana, već je veoma jednostavna. Takođe, bilo je i slučajeva gdje su poreski obveznici koji su u aprilu odjavili radnike ili svoju preduzetničku djelatnost, podnosili zahtjeve za isplatu najniže plate za april i uplate doprinosa na tu najnižu platu, što nije u skladu sa pomenutom Uredbom, a što dodatno usporava obradu zahtjeva”, naveli su iz Poreske uprave.

Dodaju da je i dalje određenim poreskim obveznicima koji ispunjavaju uslove ili njihovim računovođama i knjigovođama  nije jasna procedura podnošenja ovih zahtjeva, jer pristiže značajan broj nepotpunih.

Poreska uprava RS za sve one kojima je procedura nejasna organizovala i besplatnu elektronsku konferencija ili vebinar na temu „Popunjavanje izjave  sa zahtjevom za isplatu najniže plate sa doprinosima za zaposlene  i  za nosioca samostalne djelatnosti za april 2020. godine“ u kojem je učestvovalo više od 500 učesnika.

Službenici Poreske uprave RS su bili na raspolaganju poreskim obveznicima, a prije svega knjigovođama i računovođama, kako bi otklonili sve njihove eventualne dileme ili nejasnoće u vezi realizacije ovih poreskih mjera.

CAPITAL: D. E.

Чланак Za deset dana ističe rok za prijavu za isplatu minimalca се појављује прво на Capital.ba – Informacija je capital.


{$excerpt:n}