Organizacije civilnog društva – pokretači zajednice i u vrijeme pandemije

Vanredna situacija u Bosni i Hercegovini u posebnu poziciju je stavila i organizacije civilnog društva. Inače fokusirane na rješavanje sistemskih problema u svojim lokalnim zajednicama, organizacije civilnog društva su se ovaj put našle pred zadatkom da pomognu najugroženijim kategorijama društva da lakše prebrode strah od pandemije, zabrane kretanja i ekonomske posljedice uzrokovane pandemijom. U sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, ReLOaD, kojeg finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), organizacije civilnog društva pronašle su rješenja za rad sa djecom sa i bez poteškoća u razvoju, starima, osobama kojima je potrebna psihološka pomoć, kao i osobama čije je kretanje ograničeno.

Fizička aktivnost kod kuće

Jedna od mjera uvedenih tokom marta i aprila uključivala je zabranu kretanja za osobe starije od 65 godina. Udruženje “Generacija” iz općine Stari Grad Sarajevo radi sa osobama treće životne dobi i kroz ReLOaD program provodi niz aktivnosti ka očuvanju aktivne starosti. Početkom marta, Udruženje je obustavilo svoje redovne aktivnosti i okupljanja u prostorijama centra, ali su odmah počeli sa kreiranjem novih aktivnosti, kako osobe treće životne dobi ne bi bile zapostavljene.

U dogovoru sa Televizijom Sarajevo, svakog radnog dana u jutarnjem programu emitovali su vježbe za starije osobe koje se mogu izvoditi kod kuće.

“Počeli smo snimati vježbe za fizičko unapređenje zdravlja i prvobitno smo ih objavljivali na našim društvenim mrežama, a potom i na Televiziji Kantona Sarajevo”, istakla je portparolka Udruženja, Emina Mašić, te dodala da su nakon toga počeli snimati i zdravstvena predavanja.

U maju su se vježbe počele emitovati i u jutarnjem programu BHRT-a tokom vikenda, te tako svi građani i građanke i dalje mogu ostati aktivni prateći pažljivo osmišljene vježbe za njihovu dob.

Zabrana kretanja i smanjena fizička aktivnost utjecali su i na najmlađe, a pogotovo djecu sa poteškoćama u razvoju. Plivački klub „SPID“ iz Sarajeva, koji kroz ReLOaD program radi sa djecom sa i bez poteškoća u razvoju, u nedostatku mogućnosti za zajedničko vježbanje, osmislio je video izazov kojim su animirali djecu i roditelje da simuliraju vježbe koje se inače rade u vodi. Na zabavan način omogućili su da djeca imaju fizičku aktivnost koja će im pomoći da se što lakše prilagode vježbama u vodi kada se za to stvore mogućnosti, te su istovremeno roditeljima ponudili nove oblike provođenja zajedničkog vremena sa djecom.

Ne zapostaviti djecu i mlade

Online nastava, prekid druženja i fizičkog kontakta za mnoge pripadnike i pripadnice mlađe populacije značili su veliku promjenu u svakodnevnim aktivnostima, te moguće promjene raspoloženja i pojavu osjećaja nesigurnosti.
Kako bi za srednjoškolce sa područja Banjaluke omogućili druženje i osjećaj pripadnosti zajedničkoj aktivnosti, organizacija Perpetuum Mobile pripremila je alate za online učenje vještina debate. Ova organizacija, uz podršku Evropske unije kroz ReLOaD program radi na jačanju vještina oratorstva kod mladih. U vrijeme pandemije i zatvaranja škola, Perpetuum Mobile ovu aktivnost sproveo je u online formi.

„Debata omogućava mladima da na artikulisan i demokratski način izraze svoje stavove, njeguju kulturu dijaloga i nenasilnu komunikaciju, kao i da dosegnu rješenja za identifikovana pitanja i probleme mladih. Debatovanje na teme iz oblasti zdravih životnih stilova utiče na podizanje svijesti kod mladih o važnostima promjena: štetnih i destruktivnih navika koji doprinose osnovnim faktorima zdravstvenih rizika (duvan i opojna sredstva, alkohol, nezdrava ishrana i nedovoljna fizička aktivnost), te rigidnih i retrogradnih stavova po pitanju rodne ravnopravnosti“, rekao je PR projekta, Aleksa Matić.
Online alate za učenje iskoristilo je i Udruženje CROA iz Vogošće, koje je kroz projekat „Umjetnost demokratije“ organizovalo niz predavanja putem Facebooka sa umjetnicima iz Bosne i Hercegovine. Predavači i predačice sa mladima su razgovarali o slobodi govora i izražavanja, ljudskim pravima, društvu u kojem živimo, te o ulozi umjetnosti u promjenama.

Umjetnost je bila pokretač i za Forum teatar iz Istočnog Sarajeva, koji je, umjesto predstava u školama na Palama, sa mladima održao niz radionica o vršnjačkom nasilju, prevenciji i zaštiti.
A na zdravlje je mislilo i Udruženje PIPOL iz Tuzle, osiguravši za polaznike i polaznice svojih radionica dostavu zdravih namirnica na kućnu adresu, kao i recepte za zanimljive voćne salate koje su djevojčice i dječaci mogli praviti u kućnoj radinosti. Cilj ove aktivnosti je bio podizanje imuniteta i prevencija različitih bolesti kod djece i mladih.

Psihološka podrška

Tokom dva mjeseca ostanka u kući kako bi se spriječilo širenje virusa podsjetili smo se još jednom da kuća nije uvijek sigurno mjesto za sve. Fondacija lokalne demokratije, koja u okviru ReLOaD programa provodi projekat “Prevencija nasilja u porodici – mobilni servisi psihološke i pravne podrške”,skrenula je pažnju da je nasilje u porodici kompleksan problem, koji se posebno usložnio u situaciji pandemije COVID-19. U cilju pružanja savjeta i psihološke podrške, organizovali su tri besplatna online predavanja o prepoznavanju nasilja i reagovanju u slučaju kada se nasilje desi.

Cilj je bio da se podigne nivo opšte i specifične informisanosti o nasilju u porodici na području Kantona Sarajevo, te da se omogući građanima i građankama Kantona Sarajevo pristup besplatnoj pravnoj i psihološkoj pomoći i podršci.
Crveni križ Tuzlanskog kantona u okviru projekta “Razgovarajmo o demenciji” tokom mjera zabrane kretanja za osobe starije od 65 godina pružao je psiho-socijalnu podršku starijim osobama i njihovim porodicama putem telefona.
„Sa namjerom da odgovorimo na potrebe naših korisnika u novonastaloj situaciji, pružali smo psihosocijalnu podršku starijim osobama i njihovim najbližima putem telefona. Ovaj način podrške je imao višestruki značaj jer se naši korisnici uprkos zabrani kretanja nisu osjećali izolovano, usamljeno i uplašeno. Za starije osobe bez podrške porodice osigurali smo dostavu namirnica, lijekova i sredstava za samozaštitu na kućne adrese. Podstakli smo osobe treće životne dobi da se organizuju u grupe za samopomoć i pruže uzajamnu podršku koristeći dostupne on-line alate (viber, telefon)“, istakla je Tanja Bijedić, koordinatorica projekta.

Organizacija civilnog društva – Haber.ba

Podrška za zajednicu

Pojedine organizacije civilnog društva okrenule se proizvodnji zaštitne opreme i nabavci resursa potrebnih za život u zajednici. Tako je organizacija Jablanica OKC Urban art iz Jablanice izradila 250 zaštitinih vizira na 3D printeru za zdravstvene institucije, a organizacija Udruženje žena Đurđevak iz Broda sašila preko 2000 platnenih maski za građane.

Organizacija civilnog društva – Haber.ba

U Maglaju su dva udruženja, Agroliješnica i Udruženje poljoprovrednih proizvođača, podijelili sjemena i zasade za 35 osoba kako bi im omogućili produktivnu proljetnu sezonu i izvor namirnica za predstojeći period.
Volontiranje i rad organizacija civilnog društva nastavlja se i nakon ukidanja vanrednog stanja. Kroz podršku Evropske unije i u saradnji sa 21 lokalnom zajednicom, ReLOaD program radi na očuvanju transparentnosti i omogućavanju kvalitetnijeg života za svakog člana zajednice.


{$excerpt:n}