sri. jul 24th, 2024

Objavljen Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava mjesnim zajednicama

Na osnovu člana 11. Privremene statutarne odluke Grada Srebrenik (“Službeni glasnik Grada Srebrenik”, broj: 1/19), te na osnovu tačke II, podtačke 1. Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava transfera i subvencija utvrđenih budžetom Grada Srebrenik za 2020. godinu Službi za opću upravu i zajedničke poslove („Službeni glasnik Grada Srebrenik“ broj: 4/20), Gradonačelnik Grada Srebrenik je objavio Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava sa budžetske pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Mjesnim zajednicama” u 2020. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela novčanih sredstava mjesnim zajednicama sa područja Grada Srebrenik u 2020. godini, sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Mjesnim zajednicama”. Cilj Javnog poziva je pomoć mjesnim zajednicama (MZ) u plaćanju osnovnih režijskih troškova, završnog godišnjeg obračuna kao i drugih aktivnosti i projekata MZ-a. Pravo prijave na Javni poziv imaju mjesne zajednice (MZ) sa područja Grada Srebrenik, koje su osnovane od strane Općinskog/Gradskog vijeća Srebrenik i koje su upisane u registar MZ. Potrebna dokumentacija:

–    Potpisan i ovjeren Zahtjev za sufinansiranjem rada MZ-e, koji je u prilogu Javnog poziva, u sklopu kojeg je potrebno navesti opis Programa, finansijsku konstrukciju Programa, mjesto realizacije Programa kao i broj korisnika koji će imati korist od Programa u mjestu realizacije Programa,–    Akt o registraciji podnosioca Zahtjeva tj. rješenje o upisu u registar MZ-a,–    Program rada i finansijski plan podnosioca Zahtjeva za tekuću godinu,–    Izvještaj o namjenskom utrošku prethodno dodijeljenih sredstava iz budžeta Grada Srebrenik (ukoliko je podnosilac Zahtjeva bio korisnik istih).

Javni poziv ostaje otvoren mjesec dana od dana objave na službenoj web stranici Grada Srebrenik www.srebrenik.ba. Grad Srebrenik zadržava pravo produženja roka za dostavljanje zahtjeva. Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom slati u zatvorenoj koverti lično putem pisarnice Grada Srebrenik ili putem pošte na adresu:

GRAD  SREBRENIKSlužba za opću upravu i zajedničke posloveUl. Varoških polja b.b.75350 Srebreniksa naznakom “Prijava na Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava sa pozicije“Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Mjesnim zajednicama” u 2020. godini”

Ovaj Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj ploči Grada Srebrenik, lokalnim sredstvima javnog informisanja i na službenoj web stranici Grada Srebrenik www.srebrenik.ba. Informacije o Javnom pozivu kao i obrazac Zahtjeva mogu se preuzeti na info pultu gradske uprave kao i na službenoj web stranici Grada Srebrenik www.srebrenik.ba 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e maila: opca.uprava@srebrenik.ba ili u Službi za opću upravu i zajedničke poslove Grada Srebrenik, svakim radnim danom od dana objavljivanja Javnog poziva do roka za dostavljanje Zahtjeva.
Objava Objavljen Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava mjesnim zajednicama pojavila se prvi puta na Radio Srebrenik.
{$excerpt:n}

Povezano