Da li FBiH može raskinuti ugovor sa Srebrenom malinom i šta ako su ugovoreni pogrešni respiratori

Ugovor je u pravilu zakon za stranke u obligacionim odnosima, a onaj koji su potpisali Federalna uprava Civilne zaštite (FUCZ) i Srebrena malina je vrlo skroman te su moguća različita tumačenja. Po jednom od njih FBiH nema mogućnost raskida ugovora.

Afera uvoza spornih 100 respiratora iz Kine došla je u fazu gdje se i najsitniji detalji analiziraju, a jedno od mišljenja je da je predmetni ugovor štur, nepovoljan po kupca, odnosno FUCZ te da po njemu ona ga i ne može reskinuti.

Član 11. ugovora o kupnji respiratora, koji je naš portal svojevremeno ekskluzivno objavio, predviđa da se ugovor može raskinuti u slučaju da prodavac robu ne isporuči u roku. U drugom stavu tog člana stoji da razlog za raskida ugovora može biti stečaj, likvidacija ili drugi oblik prestanka postojanja prodavca ili više sile.

Kako dosad nije posebno problematiziran rok isporuke te činjenica da 20 respiratora još nije dopremljeno, postavlja se logično pitanje po kojoj stavci Vlada FBiH može raskinuti ugovor te šta ako je Civilna zaštita ugovorila pogrešnu robu, koju je Srebrena malina isporučila, odnosno ispunila ugovornu obavezu.

Vještačenje Tužilaštva BiH dokazalo je da se uvezeni respiratori ne mogu koristiti za bolničko liječenje u jedinicima intezivne njege, tako i za tretman bolesnika s koroanvirusom.

Advokat Armin Hodžić za Klix.ba kaže kako sam ugovor svojim sadržajem ne mora biti ograničenje po pitanju raskida ugovora, već da postoji i ono što predviđa Zakon o obligacionim odnosima.

“Postaje obaveze kupca i prodavca, i ako neka od obaveza nije ispunjena ili nije pravodobno ispunjena, onda se ugovor može raskinuti. Svrha ugovora je da svaka strana ispuni obavezu koju je ugovorom preuzela. Ako neka strana nije u cijelosti ispunila neke obaveze to je po meni jedan od razloga za mogući raskid”, kazao je Hodžić.

Činjenica je da ugovor o kupovini respiratora ne obuhvata brankarsku garanciju za dobro izvršenje niti slične oblike zaštite prava kupca te se s pravom postavlja pitanje da li je FUCZ potpisao nepovoljan ugovor i time oštetio prije svega zdravstveni sistem Federacije BiH te doveo do štetnog trošenja javnih sredstava.

The post Da li FBiH može raskinuti ugovor sa Srebrenom malinom i šta ako su ugovoreni pogrešni respiratori appeared first on usn.ba.


{$excerpt:n}