Kako će se u BiH podijeliti pomoć iz Slovenije, Malezije, Turske, Austrije i Azerbejdžana

Odluka Vijeće ministara BiH kojom se utvrđuju raspodjela, sadržaj i primaoci međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje za potrebe prevencije, zaštite, tretmana oboljelih i suzbijanja pojave koronavirusa (COVID – 19), a koja je dobijena od Slovenije, Malezije, Turske, Austrije i Azerbejdžana, stupila je u petak na snagu.

Pomoć će se podijeliti tako što će 61,5 posto otići Federaciji, 37,5 posto RS-u i jedan posto za Brčko distrikt. Federalna pomoć bit će raspoređena u jednakom omjeru na Federaciju BiH i 10 kantona, i to po 50 posto.

U nastavku objavljujemo detaljan plan raspodjele pomoći, koja je objavljena u Službenom listu BiH:

Dostavljena međunarodna pomoć Vlade Republike Slovenije u opremi i drugim sredstvima raspodjeljuje se na sljedeći način:

1) Federacija Bosne i Hercegovine: šator – 6 komada; poljski krevet – 37 komada; vreća za spavanje – 37 komada; grijalica za šator – 6 komada; deka – 928 komada; set za ručavanje – 62 setova; stalak za korpu za otpatke – 12 komada;

2) Republika Srpska: šator – 3 komada; poljski krevet – 22 komada; vreća za spavanje – 22 komada; grijalica za šator – 3 komada; deka – 557 komada; set za ručavanje – 37 setova; stalak za korpu za otpatke – 7 komada;

3) Brčko distrikt Bosne i Hercegovine: šator -1 komad; poljski krevet – 1 komad; vreća za spavanje – 1 komad; grijalica za šator -1 komad; deka – 15 komada; set za ručavanje – 1 set; stalak za korpu za otpatke – 1 komad;

b) Dostavljena međunarodna pomoć Vlade Malezije u opremi i drugim sredstvima raspodjeljuje se na sljedeći način:

1) Federacija Bosne i Hercegovine: zaštitne maske – 1.230.000 komada;

2) Republika Srpska: zaštitne maske – 750.000 komada;

3) Brčko distrikt Bosne i Hercegovine – 20.000 komada.

c) Dostavljena međunarodna pomoć Vlade Republike Turske u opremi i drugim sredstvima raspodjeljuje se na sljedeći način:

1) Federacija Bosne i Hercegovine: zaštitna odijela – 1.200 komada; troslojne medicinske maske – 57.900 komada; troslojne medicinske maske univerzalne – 950 komada; zaštitne maske – 2.450 komada, zaštitne rukavice – 1.200 pari, alkohol 70% – 5 l;

2) Republika Srpska: testovi za Covid 19 (cca 1.000 testova) – 1 paket, zaštitna odijela – 720 komada; troslojne medicinske maske -34 800 komada; troslojne medicinske maske univerzalne – 600 komada; zaštitne maske – 1500 komada, zaštitne rukavice – 700 pari, alkohol 70% – 5 l.

3) Brčko distrikt Bosne i Hercegovine: zaštitna odijela – 80 komada; troslojne medicinske maske – 900 komada; troslojne medicinske maske univerzalne – 50 komada; zaštitne maske – 50 komada, zaštitne rukavice – 100 pari.

d) Dostavljena međunarodna pomoć Vlade Republike Austrije u opremi i drugim sredstvima raspodjeljuje se na sljedeći način:

1) Federacija Bosne i Hercegovine: deke – 929 komada, setovi posteljina (jednokratni) – 615 setova, higijenski paketi – 317, zaštitne rukavice – M -123 750 pari, zaštitne rukavice – XL – 30 940, dezinfekciono sredstvo za ruke – 2300 l.

2) Republika Srpska: deke – 556 komada, setovi posteljina (jednokratni) – 375 setova, higijenski paketi – 193 paketa, zaštitne rukavice – M- 18 560 pari, zaštitne rukavice – XL – 18 560, dezinfekciono sredstvo za ruke – 1400 l.

3) Brčko distrikt Bosne i Hercegovine: deke – 15 komada, setovi posteljina (jednokratni) – 10 komada, higijenski paketi – 6 paketa, zaštitne rukavice 2000 pari, zaštitne rukavice – XL – 500, dezinfekciono sredstvo za ruke – 40 l).

e) Dostavljena međunarodna pomoć Republike Azerbejdžan u opremi i drugim sredstvima aspodjeljuje se na sljedeći način:

1) Federacija Bosne i Hercegovine: deka – 615 komada, jastuk – 1230 komada sapun – 1230, tečni sapun (pakovanje 5 l) – 133 pakovanja; dezinfekciono sredstvo za ruke (pakovanje 5 l) – 860 pakovanja; dezinfekciono sredstvo za ruke (pakovanje 0,4 l) -12 300 pakovanja; Etil alkohol (pakovanje 1 l) -2460 pakovanja; sredstvo za čišćenje (pakovanje 5 l – 985 pakovanja.

2) Republika Srpska: deka – 375 komada, jastuk – 750 komada; sapun – 750 komada; tečni sapun (pakovanje 5 l) – 75 pakovanja; dezinfekciono sredstvo za ruke (pakovanje 5 l) – 525 pakovanja; dezinfekciono sredstvo za ruke (pakovanje 0,4 l) – 7 500 pakovanja; Etil alkohol (pakovanje 1 l) – 1500 pakovanja, sredstvo za čišćenje (pakovanje 5 l) – 500 pakovanja;

3) Brčko distrikt Bosne i Hercegovine: deka -10 komada, jastuk – 20 komada; sapun – 20 komada; tečni sapun (pakovanje 5 l) – 2 pakovanja; dezinfekciono sredstvo za ruke (pakovanje 5 l) – 15 pakovanja; dezinfekciono sredstvo za ruke (pakovanje 0,4 l) – 200 pakovanja; Etil alkohol (pakovanje 1 l) – 40 pakovanja, sredstvo za čišćenje (pakovanje 5 l) -15 pakovanja, prenosi “Klix“.


{$excerpt:n}