JAVNI POZIV za dodjelu subvencije poslovnim subjektima na području grada Srebrenik za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće (COVID-19)

Na osnovu Odluke o subvenciji poslovnim subjektima na području grada Srebrenik za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće Grad Srebrenik objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu subvencije poslovnim subjektima na području grada Srebrenik za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće (COVID-19)

Predmet Javnog poziva je dodjela subvencije poslovnim subjektima na području grada Srebrenik za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće (COVID-19).

Pravo prijave na Javni poziv imaju poslovni subjekti na području grada Srebrenik odnosno,pravna lica (izuzev javnih preduzeća, banaka i drugih finansijskih organizacija, priređivača igara na sreću, udruženja, javnih institucija, organa uprave, organa i jedinica lokalne samouprave) te fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost, a kojima je naredbama Federalnog štaba civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti shodno Odluci o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 21/20).

Podnosilac prijave je obavezan ispunjavati sljedeće uslove:

da ima sjedište, odnosno registrovanu poslovnu jedinicu na području grada Srebrenik,da mu je zabranjeno obavljanje djelatnosti Naredbama Federalnog štaba civilne zaštite u periodu stanja nesreće, shodno listi zabranjenih djelatnosti koja je u prilogu Javnog poziva,da na dan 30.04.2020. godine ima najmanje jednog zaposlenog.

Javni poziv ostaje otvoren do 29.05.2020. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati u zatvorenoj koverti lično putem pisarnice Grada Srebrenik ili putem pošte na adresu:

GRAD SREBRENIK

Stručna služba Gradonačelnika

– Komisija za ocjenu prijava za odobravanje i dodjelu subvencije –

Varoških polja bb, 75350 Srebrenik

sa naznakom „Prijava na Javni poziv za dodjelu subvencije za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće (COVID-19)“

Informacije o javnom pozivu kao i prijavni obrazac mogu se preuzeti na gradskoj službenoj internet stranici www.srebrenik.ba, kao i na info pultu gradske uprave.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail-a: poduzetnistvo@srebrenik.ba ili u Službi za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije.
Objava JAVNI POZIV za dodjelu subvencije poslovnim subjektima na području grada Srebrenik za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće (COVID-19) pojavila se prvi puta na Radio Srebrenik.
{$excerpt:n}