Zdravlje za sve – danas je Međunarodni dan sestrinstva

Svijet poklanja veliki značaj Međunarodnom danu sestrinstva, pa je i Svjetska zdravstvena organizacija (SZO/WHO) odredila ovu, 2020. godinu za “Godinu medicinskih sestara i babica”.

Svjetski dan sestrinstva se svake godine obilježava na taj datum, 12. maj, koji se zapravo povezuje sa rođenjem začetnice modernog sestrinstva Florens Najtingejl. Ono što je zanimljivo da se baš ova godina, 2020. podudara sa dvjestotom godišnjicom rođenja medicinske sestre začetnice modernog sestrinstva, kaže Sabina Čolić, diplomirana medicinska sestra, predsjednica Komore medicinskih sestara/tehničara Zeničko-dobojskog kantona.

Najbrojniji zdravstveni radnici

Međunarodno vijeće medicinskih sestara obilježava Međunarodni dan sestrinstva sloganom „Sestrinstvo – glas koji vodi – zdravlje za sve”. Medicinske sestre – tehničari su najbrojniji zdravstveni radnici u svakom zdravstvenom sistemu – u svijetu ih ima preko 30 miliona, u Bosni i Hercegovini dvadesetak hiljada.

Komora medicinskih sestara/tehničara ZDK (KMST ZDK) već nekoliko godina obilježava Dan sestrinstva edukativno-promotivnim naučno-stručnim skupovima. Tako je ovih dana Zenica trebala biti domaćin Trećeg simpozija medicinskih sestara i tehničara KMST ZDK i Svečane akademije povodom Dana sestrinstva.

Još početkom januara formirani su organizacioni i naučni odbor, te kreirana prva obavijest za Simpozij. Međutim, nekoliko dana nakon toga organizatori su se suočili sa pandemijom koronavirusa, te su sve aktivnosti na organizaciji Simpozija morale biti obustavljene do daljnjeg.

Samo u Zeničko – dobojskom kantonu djeluje 2.741 medicinska sestra/tehničar i 141 akušerka/babica.

Medicinske sestre i tehničari su još uvijek, kod nas, nedovoljno cijenjena profesija, prilično marginalizovana, nezasluženo naravno, posebno kad se uzme u obzir da su, kao što je i kolegica rekla, na prvim linijama odbrane od ove trenutne pošasti, odnosno pandemije koronavirusa. Naravno, u tom smislu nam treba odati posebno priznanje posebnu počast, obzirom da su u svim trijažnim centrima, na svim prvim linijama na kojima se susrećemo sa pacijentima ili sa potencijalnim pacijentima oboljelim od koronavirusa, ističe doc.dr. Nino Hasanica, stručni saradnik u Službi za školsku higijenu Instituta za zdravlje I sigurnost hrane Zenica.

U trenutku kada smo suočeni sa pandemijom, iskrena podrška ide svim profesionalcima u zdravstvenom sistemu koji neumorno rade na suzbijanju korona virusa. Na prvoj borbenoj liniji su zdravstveni radnici, a posebno medicinske sestre-tehničari svih profila i nivoa obrazovanja koji oboljelima pružaju potrebnu zdravstvenu njegu u posebnim uslovima i okolnostima, u posebnoj zaštitnoj opremi, rizikujući vlastito zdravlje, ali rade i na zdravstveno-edukativnim aspektima u javnom zdravstvu.

WHO preporučuje jačanje vještina sestrinstva i broja zaposlenih

Kako ističu u zajedničkom saopćenju INZ i KMST ZDK, medicinske sestre i drugi zdravstveni radnici nalaze se na čelu reakcije na Covid-19 – pružanjem visokog kvaliteta tretmana i njege, te poštovanja osoba kojima je njega potrebna, vodeći dijalog u zajednici za rješavanje strahova i pitanja i, u nekim slučajevima, prikupljanje podataka za kliničke i epidemiološke studije. Međunarodni dan sestrinstva treba da naglasi trenutni status sestrinstva širom svijeta.

SZO/WHO je dala nekoliko preporuka i to ulaganje u obrazovanje medicinskih sestara i babica, zapošljavanje većeg broja specijaliziranih medicinskih sestra, ulaganje i jačanje liderskih vještina medicinskih sestara i babica, jačanje i prepoznavanje sestrinske uloge u zdravstvenom sistemu, te pružanje podrške zdravstvenim radnicima u jačanju i provođenju promocije zdravlja i prevencije bolesti, a koji su ključni za dalji razvoj sestrinske profesije u budućnosti.

INZ, u kojem radi veliki broj medicinskih sestara i tehničara raznih profila i nivoa obrazovanja, i KMST ZDK, koja okuplja medicinske sestre i tehničare kao strukovno udruženje, za ovogodišnji Međunarodni dan sestrinstva svima poručuju „Iskažimo zahvalnost i pružimo podršku svim medicinskim sestrama i babicama u ZDK, u BiH, ali i širom svijeta.

-Sabina Čolić, diplomirana medicinska sestra, Predsjednica Komore medicinskih sestara/tehničara ZDK (KMST ZDK)

-doc.dr. Nino Hasanica, stručni saradnik u Službi za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) I predsjednik Naučnog odbora Simpozija

Transkript izjava sa video/audio zapisa:

Sabina Čolić:

Sabina Čolić – INZ

– Svjetski dan sestrinstva se svake godine obilježava na taj datum, 12. maj, koji se zapravo povezuje sa rođenjem začetnice modernog sestrinstva Florens Najtingejl. Ono što je zanimljivo da se baš ova godina, 2020. podudara sa dvjestotom godišnjicom rođenja medicinske sestre začetnice modernog sestrinstva.

Što se tiče obilježavanja 2020. godine, upravo ova godina je obilježena kao godina medicinskih sestara, tehničara i babica. U to ime je komora medicinskih sestara, tehničara još u januaru mjesecu pokrenula neke određene aktivnosti u smislu organizovanja Trećeg simpozijuma u organizaciji Komore i organizovanja Svečane akademije. S tim u vezi smo pokrenuli aktivnosti da smo organizovali Organizacioni odbor, Naučni odbor, kreirali smo Prvu obavijest. Nekoliko dana poslije suočili smo se sa epidemijom, vrlo brzo i pandemijom koronavirusa, koja je praktično zaustavila sve aktivnosti, koje smo pokrenuli u tom pravcu.

Poštujući direktoive donosioca odluka, kriznih štabova, kako lokalnih, kantonalnih, tako i viših nivoa, zaustavili smo sve aktivnosti koje smo usmjerili ka obilježavaju Dana sestrinstva, a što planiramo nastaviti u budućnosti, čim se stvore uslovi za to.

Ovom prilikom želim da iskažem veliku zahvalnost svim medicinarima, a posebno medicinskim sestrama, tehničarima, babicama, koje su se našle na čelu ove situacije i koje su dale svoj nesebičan rad, trud i veliki doprinos. Također želim da im kažem da im dajem veliku podršku u ovim vrlo teškim trenucima rada. Na kraju želim da kažem svim medicinskim tehničarima, sestrama, babicama također širom svijeta čestitam Međunarodni dan sestrinstva i želim im puno uspjeha u daljem radu.

Nino Hasanica:

Nino Hasanica – INZ

– Medicinske sestre i tehničari su još uvijek, kod nas, nedovoljno cijenjena profesija, prilično marginalizovana, nezasluženo naravno, posebno kad se uzme u obzir da su, kao što je i kolegica rekla, na prvim linijama odbrane od ove trenutne pošasti, odnosno pandemije koronavirusa. Naravno, u tom smislu nam treba odati posebno priznanje posebnu počast, obzirom da su u svim trijažnim centrima, na svim prvim linijama na kojima se susrećemo sa pacijentima ili sa potencijalnim pacijentima oboljelim od koronavirusa.
S druge strane, prije same pandemije, kao predsjednik Naučnog odbora bio sam u prilici da kontaktiram sa nekoliko kolega koji su trebali da budu članovi ovog Naučnog odbora, koji je trebao dakle da se organizuje u ovo vrijeme u Dane sestrinstva. Međutim, nažalost, odgovodili smo sve aktivnosti do daljnjeg. I nadamo se da će u ovoj godini i taj dio biti realizovan.
Naučni odbor je trebao zapravo da zaprimi sve radove kolega koje bi željeli da prezentuju na našem Simpoziju, koji je trebao da bude i biće akoBogda treći po redu i naravno u tom Naučnom odboru su trebale da budu sve naše kolege koji su članovi Komore, koji imaju objavljene radove u različitim oblastima, na različite teme. To su bili neki od osnovnih uslova da bi neko bio član Naučnog odbora. Mi se nadamo da ćemo u što skorije vrijeme nastaviti sa realizacijom svih ovih aktivnosti.
Na kraju bih želio da čestitam svim medicinskim sestrama, tehničarima, babicama, svima onima koji ustvari doživljavaju kao svoj, svim drugim zdravstvenim radnicima, jer među svim zdravstvenim profesionalcima svih nivoa i svih profila obrazovanja uvijek postoje prijateljstva, međusobne saradnje, koje su vrlo često na zavidnom nivou. I na kraju želio bih da čestitam Svjetski dan sestrinstva., sa željom, vezano i za pandemiju, ali ustvari i u našoj oblasti sestrinstva dođu neki malo ljepši, bolji dani.


{$excerpt:n}