Potpisan sporazum o realizaciji projekta podrške marginaliziranim grupama žena u Srebreniku

Gradonačelnik Srebrenika dr. Nihad Omerović je danas na online konferenciji sa direktoricom Misije USAID-a za BiH Nancy J. Eslick, direktor USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama, potpisao sporazum o realizaciji projekta podrške marginaliziranim grupama žena.

Za navedenu populaciju biće obezbijeđen fond u ukupnom iznosu od 50.000 KM. Ova aktivnost trebala bibiti samo jedna u nizu kada je u pitanju ekonomski oporavak i povećanje broja zaposlenih osoba na našem području nakon pandemije korona virusa koja nas je pogodila u proteklom periodu. Panedmija virusa COVID-19 uzrokovala je velike probleme privredi u BiH, a jedan od načina pomoći oporavku privrede je poticanje razvoja novih biznisa.

USAID/PPMG nakon uspješno provedenog prvog i drugog ciklusa podrške marginaliziranim grupama žena u pokretanju biznisa koji su rezultirali sa preko 130 registriranih biznisa žena u 18 lokalnih zajednica u BiH, nastavlja s trećim ciklusom ove komponente za koju je kao partner na projektu odabran i Grad Srebrenik.

Program podrške marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa koji je raspisala Američka agencija za međunarodni razvoj, podržava jedinice lokalne samouprave u iskazivanju interesa za učešće u programu razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća kao i seoskih domaćinstava, žena žrtava nasilja, samohranih majki, nezaposlenih mladih žena mlađih od 35 godina, žena s invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom, te žena koje su na neki drugi način marginalizirane, doprinoseći konkurentnosti lokalnih ekonomija i stvaranju mogućnosti za zapošljavanje teško zapošljivih kategorija.

USAID/PPMG i jedinice lokalne samouprave udruženim sredstvima će formirati Preduzetnički fond za žene te pripremiti zajednički okvirni koncept koji će se koristiti kao model podrške.

U svakoj od jedinica lokalne samouprave USAID/PPMG će održati radionice o pisanju poslovnih planova, načinu popunjavanja prijave i instrukcijama za ciljnu skupinu.

Jedinice lokalne samouprave će osigurati da ugledni predstavnici lokalnog poslovnog sektora budu uključeni u proces odabira biznisa koji se prijave po javnom pozivu JLS-e, kao i da budu spremne pružiti savjetodavnu podršku ženama tokom procesa podrške.

Grad Srebrenik je odabran kao jedna od 9 lokalnih jedinica samouprave u BiH za provođenje ovog projekta. Učešće od 25.000 KM iz budžeta Grada, te 25.000 KM koji obezbjeđuje USAID, činit će Poduzetnički fond za projekte biznisa marginaliziranih žena na području Grada Srebrenika. Nakon potpisivanja ugovora Grad Srebrenik će uz podršku USAID/PPMG-a raspisati javne pozive na koje se mogu prijaviti žene zainteresirane za pokretanje i razvoj svojih biznisa.
Objava Potpisan sporazum o realizaciji projekta podrške marginaliziranim grupama žena u Srebreniku pojavila se prvi puta na Radio Srebrenik.
{$excerpt:n}