FUCZ: Zašto je izabrana Srebrena malina

Alagić je kazala kako je FUCZ, uslijed teške epidemiološke situacije, donio odluku o nabavci potrebne medicinske opreme.

“Nabavku je izvršila Vlada Federacije BiH, kojoj se zahvaljujem, kao i firmi Srebrena malina, koja je uspjela iz Kine nabaviti respiratore”, istakla je Alagić.

Naglasila je kako je struka konsultovana, a izbor Srebrene maline izvršen je na način da je to bila jedina firma koja je mogla u “zadanom roku isporučiti medicinsku opremu”.

“Svi ćete se složiti kako je nabavka u pogoršanoj epidemiološkoj situaciji jako teška. Srebrena malina je bila jedina firma koja je ponudila da će do konca mjeseca aprila isporučiti registratore i taj član ugovora je u potpunosti ispoštovan. Sve je išlo po proceduri Agencije za lijekove. Što se tiče Federalne uprave civilne zaštite nabavka je izvršena u skladu sa zakonima o javnim nabavkama, sve procedure su ispoštovane. Sve odluke su usvojene – od Federalnog štaba do odluka Vlade FBiH”, navela je pomoćnica direktora FUCZ-a.

Na pitanje novinara da li je ministrica Jelka Miličević, koja je ujedno i zapovjednica Federalnog štaba civilne zaštite, znala za ovu nabavku – Alagić je kazala da su svi bili upoznati sa donošenjem odluke.

“Konsultovane su sve bolnice kojim su respiratori potrebni, zatim ministrica Miličević je bila upoznata u donošenje svih odluka i sve odluke su jednoglasno usvojene”, otkrila je Alagić.

Na kraju je istakla da “ne vidi svrhu polemisanja o načinu nabavki respiratora” i da je najbitnije da su oni stigli u Bosnu i Hercegovinu do propisanog roka, prneosi “N1“.


{$excerpt:n}