Nezaposleni borci mlađi od 57 godina uskoro će početi primati pomoć

Po riječima ministra Bukvarevića, pravo na egzistencijalnu naknadu po federalnom zakonu u Kantonu Sarajevo ostvarilo je oko 1.600 branilaca, a iz federalnog budžeta oko šest miliona KM mjesečno se izdvaja za oko 21.000 korisnika sa područja Sarajevskog kantona

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević u nastavku posjete kantonima održao je radni sastanak s ministrom za boračka pitanja u Vladi Kantona Sarajevo Hajrudinom Grabovicom.

Tema sastanka bila je oblast boračko-invalidske zaštite i donošenje izmjena i dopuna zakonskih akata, u cilju omogućavanja ostvarivanja prava na egzistencijalnu naknadu demobiliziranim braniocima koji su mlađi od 57 godina i nemaju nikakvih primanja.

Po riječima ministra Bukvarevića, pravo na egzistencijalnu naknadu po federalnom zakonu u Kantonu Sarajevo ostvarilo je oko 1.600 branilaca, a iz federalnog budžeta oko šest miliona KM mjesečno se izdvaja za oko 21.000 korisnika sa područja Sarajevskog kantona.

Ministar Grabovica je izvijestio ministra Bukvarevića da je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine prošao javnu raspravu.

Vlada KS je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca BiH i uputila ga Skupštini koja treba da ga usvoji, prema očekivanjima do kraja aprila, nakon čega će se procedura završiti, a branioci će moći aplicirati već u maju i ostvariti prava od juna, prema uslovima koji će biti precizirani u tekstu zZakona.

Prijedlog zakona je usaglašen sa federalnim i osnovnim zakonom, a definirao je i određene novosti u pogledu poboljšanja boračko-invalidske zaštite.

To se odnosi na prednost pri zapošljavanju djece šehida i poginulih branilaca i drugih boračkih kategorija, za ratne vojne invalide-paraplegičare Kanton će pomoći u angažiranju najbližih srodnika – asistenata koji će brinuti o njima kroz obezbjeđenje sredstava u budžetu Kantona te egzistencijalnu naknadu za demobilizirane branioce mlađe od 57 godina za što je obezbijeđeno oko pet miliona KM za ovu godinu.

S tim u vezi, ministri Bukvarević i Grabovica pozdravili su aktivnosti Vlade KS i pozvali zastupnike u Skupštini Kantona Sarajevo da što prije usvoje Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca BiH i da u ovim teškim vremenima „kada smo suočeni sa pandemijom virusa korona bar na ovaj način pomognemo saborcima koji nemaju nikakvih primanja“.

Imajući u vidu da u narednom periodu slijedi veliki broj značajnih datuma, dogovoreno je zajedničko obilježavanje 15. aprila-Dana Armije RBiH u Sarajevu, u skladu s preporukama nadležnih, a saradnja će biti nastavljena i u okviru obilježavanja svih drugih značajnih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata koji nam dolaze jer je to naša tajna zadaća i obaveza – saopćeno je iz Kabineta ministra Bukvarevića.

The post Nezaposleni borci mlađi od 57 godina uskoro će početi primati pomoć appeared first on usn.ba.


{$excerpt:n}