Osobama koje nisu testirane na koronavirus zabranjen boravak u Neumu

Prema novoj odluci Štaba civilne zaštite Neuma, sve osobe koje nemaju prebivalište na području općine Neum, a borave u ovoj općini, imaju obavezu da se hitno jave u općinski ured Civilne zaštite na telefonski broj 121, a po potrebi i ličnim dolaskom, a s ciljem evidentiranja i zaprimanja potrebnih uputa vezanih za stanje nepogode na području Neuma.

Ovim osobama će biti odobren boravak na području općine Neum samo ukoliko prilože rezultate testiranja na koronavirus, ne starije od 48 sati u odnosu na sat prijave uredu Civilne zaštite Neum.

Također osobe koje nemaju prebivalište na području Neuma, a planiraju boraviti u ovoj općini duže od 12 sati ili duže od početka policijskog sata, obavezne su javiti se Civilnoj zaštiti.

Dakle, osobama kojima je u drugim općinama i gradovima određena zaštitna mjera samoizolacije, kao i osobama bez odgovarajućeg testa na koronavirus bit će zabranjen boravak na području općine Neum.

Štab civilne zaštite Općine Neum donio je još jednu odluku kojom se zabranjuje izvođenje zemljano-građevinskih radova na području ove općine, izuzev radova na magistralnoj cesti M 17.3. Neum-Stolac. Ova odluka će se primjenjivati od 13. aprila.


{$excerpt:n}