Milorad Dodik: “Neprihvatljiva odluka Hrvatske za odlaganje nuklearnog otpada”

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je kao neprihvatljivu odluku Ministarstva za zaštitu životne sredine i energetike Hrvatske da na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori izgradi Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, piše “Srna”.

Dodik je pozdravio sve aktivnosti koje sprovode vlade Republike Srpske i Federacije BiH, državne institucije, kantoni i opštine i smatra da je neophodno uložiti dodatne diplomatske napore, ali i iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva da Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada ne bi bio izgrađen na toj lokaciji.

Očekujem da će Hrvatska ovom pitanju dati prioritet, te da će doprinijeti da se ono riješi u duhu dobrosusjedskih odnosa – istakao je Dodik.

Dodik je podsjetio da je jedna od prvih inicijativa koje je pokrenuo nakon što je preuzeo dužnost predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, nakon oktobarskih izbora 2018. godine, bila stavljanje na dnevni red pitanje rješavanja odlaganja radioaktivnog otpada na padinama Trgovske gore, saopšteno je iz kabineta člana Predsjedništva BiH.

Imajući u vidu da bi odlaganje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac ugrozilo živote oko 250.000 građana RS-a i BiH iz 13 opština koje se nalaze u slivu rijeke Une, Predsjedništvo BiH je u martu 2019. godine pokrenulo niz aktivnosti u skladu sa svojim nadležnostima da bi Hrvatska na području svoje teritorije osigurala drugu lokaciju za odlaganje radioaktivnog otpada, a koja ne graniči sa teritorijom BiH – istakao je Dodik.


{$excerpt:n}