Advokati stariji od 65 godina traže da im se dozvoli kretanje

BANJALUKA – Advokatska komora Republike Srpske zatražila je od Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) RS da hitno dozvoli kretanje za 142 advokata koji imaju 65 godina i više kako bi mogli da obavljaju advokatsku djelatnost.

Republički štab za vanredne situacije zabranio je 21. marta kretanje licima sa navršenih 65 godina i starijim u cilju prevencije širenja virusa korona.

„Zabrana se ne odnosi na lica kojima poslodavac izda potvrdu o potrebi kretanja zbog nesmetanog odvijanja procesa rada. Advokat je „poslodavac“, pa tako i ovlašćen da za sebe izda potvrdu o potrebi kretanja radi obavljanja posla advokata  – odlazak u sud, KPZ, MUP, Pravobranilaštvo RS, RUGIP, organe jedinice lokalne samouprave“, navela je Komora u dopisu direktoru policije Darku Ćulumu.

Uvidom u Imenik advokata ustanovili su da imaju upisana 142 advokata koji imaju navršenih 65 i više godina.

„Molimo da date uputstvo svim Policijskim upravama, stanicama, u Republici Srpskoj da su validne potvrde o kretanju advokata koje za sebe izdaju advokati koji samostalno izvršavaju djelatnost advokata, na koje će im se omogućiti kretanje radi izvršavanja advokatske djelatnosti“, naveli su iz Komore.  

Advokati oslobođeni članarine

Izvršni odbor Advokatske komore RS odlučio je da advokate oslobodi obaveze plaćanja mjesečne članarine u iznosu od 50 maraka za mart zbog zbog epidemiološke situacije u RS usljed virusa korona. Oni koji su uplatili članarinu za cijelu godinu, uplata za mart biće preknjižena na januar iduće godine.

Advokati su ranije zatražili i poreske olakšice, odnosno oslobađanje od plaćanja u cjelosti poreza na dohodak i doprinosa ili dijela tih obaveza, da se tokom vanredne situacije ne sprovodi postupak prinudne naplate poreza i doprinosa niti vrši obračun zatezne kamate na dospjela dugovanja po tom osnovu, kao i da se postupak prinudne naplate ne sprovodi i da se obračun zatezne kamate na dospjela potraživanja po osnovu poreza na dohodak građana i doprinose za socijalno ne vrši ni u periodu od tri mjeseca po prestanku vanredne situacije.

Podnijeli su i inicijativu za donošenje uredbe sa zakonskom snagom ili zakona o privremenim mjerama u vezi sa sudskim, upravnim i drugim javnopravnim pitanjima kojom bi se omogućilo zadržavanje toka procesnih rokova u postupcima, kao i zadržavanje toka svih materijalnih prekluzivnih rokova za ostvarivanje prava stranaka.

CAPITAL: Svjetlana Šurlan

Чланак Advokati stariji od 65 godina traže da im se dozvoli kretanje се појављује прво на Capital.ba – Informacija je capital.


{$excerpt:n}