Specijalizanti da se jave u bolnice i UKC

BANJALUKA – Domovima zdravlja, privatnim i drugim zdravstvenim ustanovama naloženo je da specijalizante – doktore medicine i stomatologije stave na raspolaganje bolnicama i Univerzitetsko – kliničkom centru (UKC) RS, a doktori su obavezni da se jave u ustanove u kojima su obavljali specijalistički staž.

doktori

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o potrebama zdravstvenih ustanova za doktorima medicine i doktorima stomatologije na specijalizaciji.

„Obavezuju se sve zdravstevene ustanove u Republici Srpskoj koje imaju doktore medicine i/ili doktore stomatologije na spacijalizaciji, a koji su obavljali specijalistički staž u zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj do stupanja na snagu Odluke o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske, da iste stave na raspolaganje zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u kojima su obavaljali specijalistički staž“, navodi se u Zaključku.

Dodaje se i da su doktori obavezni da se jave u ustanove u kojima su obavljali specijalistički staž.

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti primarni nivo zdravstvene zaštite obezbjeđuje se u ambulantama za liječenje, zdravstvenu njegu i rehabilitaciju, specijalističkim ambulantama porodične medicine, stomatološkim ambulantama, domovima zdravlja, specijalističkim centrima, domovima za zdravstvenu njegu i apotekama.

Sekundarni nivo zdravstvene zaštite obezbjeđuje se putem specijalističke ambulante, specijalističkog centra, bolnice i zavoda.

Tercijarni nivo zdravstvene zaštite obezbjeđuje se putem specijalističke ambulante, specijalističkog centra, specijalne bolnice, zavoda, bolnice i kliničkog centra.

CAPITAL: S. Šurlan

Чланак Specijalizanti da se jave u bolnice i UKC се појављује прво на Capital.ba – Informacija je capital.


{$excerpt:n}