Brojne aktivnosti Štaba CZ Srebrenik u prevenciji i borbi protiv pandemije koronavirusa

Danas je u Srebreniku održana sjednica Štaba civilne zaštite na kojoj su donesene nove mjere i predstvaljene brojne urađene i planirane aktivnosti na planu borbe protiv pandemije koronavirusa.

Donesena je odluka da se za one koji se ne pridržavaju mjera samoizolacije odredi prisilna izolacija uz asistenciju PU Srebrenik i za tu svrhu planiran je objekt Planinarskog doma na Majevici, a ukoliko bude više takvih slučajeva, organizovat će se i postavljanje šatora. Prema nesavjesnim pojedincima preduzet će se sve što je potrebno da se isti i krivično procesuiraju i svakodnevno će se javno objavljivati imena tih lica, a sve kako bi se smanjila mogućnust eventualnog širenja zaraze.

Za samo tri dana u ovom gradu je potpuno renoviran i adaptiran oronuli i zapušteni objekt “Barake” u centru grada i nakon obimnih radova u rekordnom roku doveden je funkciju za potrebe medicinskog zbrinjavanja, ukoliko se pojave slučajevi na koje se sumnja da su  zaraženi koronavirusom.

-“Nakon što smo nevjerovatnim tempom u samo tri dana uspjeli dovesti objekt u zadovoljavajuće uslove, obezbijedili potreban namještaj i sve ono što je potrebno,od danas je ovaj prostor spreman za korištenje JZU Dom zdravlja u Srebreniku. Moram se posebno zahvaliti našim privrednicima i firmama koje su dale nesebičan doprinos u ovom projektu”, istakao je Nihad Omerović, komandant Štaba CZ i gradonačelnik Srebrenika.

U proteklim danima izvršeno je i temeljito pranje ulica i dezinfekcija uže gradske zone i svih mjesnih područja Grada Srebrenika. Uspostavljen je sigurnosni koridor između Doma zdravlja i adaptiranog objekta Barake, a postavljanjem fizičke barijere uspostavljena je i sigurna zona oko Doma zdravlja.

Aktivno će biti nastavljen proces pranja i dezinfekcije, uputit će se poziv svim privrednim subjektima da se, u skladu s mogućnostima, sa svojim kapacitetima stave u proizvodnju zaštitne opreme i maski.

Za potrebe eventualnog masovnog medicinskog zbrinjavanja većeg broja građana biće obezbijeđen objekt Sportske dvorane u Srebreniku, a zajedno sa upravom ove ustanove i Domom zdravlja, već od danas počinju pripreme privođenje objekta ovoj namjeni.
Objava Brojne aktivnosti Štaba CZ Srebrenik u prevenciji i borbi protiv pandemije koronavirusa pojavila se prvi puta na Radio Srebrenik.
{$excerpt:n}