Gradski štab CZ Srebrenik sinoć održao sjednicu i donio zaključke

Gradski Štab civilne zaštite u sinoć je održao sjednicu štaba posvećenu problematici Korona virusa, te u skladu sa utvrđenom praksom, ovim putem upoznajemo građantsvo o donešenim Zaključcima:

1. traži se hitno
zatvaranje svih graničnih prelaza od strane nadležnih državnih institucija,
stroga kontrola na granici za sve osobe koje ulaze na teritorij BiH sa posebnom
pažnjom na granični prelaz Orašje, koji predstavlja najveći sigurnosni rizik za
Tuzlanski kanton

2. staviti na raspolaganje
sva materijalna, finansijska i tehnička sredstva Domu zdravlja Srebrenik u
skladu sa trenutnim stanjem a sa ciljem kako bi ova institucija mogla obavljati
svoju djelatnost efikasno i u sigurnim uvjetima

3. zaključno sa 22.03.2020
godine završiti sve vrste radova na objektu Centra za edukaciju, te da se u
ponedjeljak 23.03.2020 godine pomenuti objekti opskrbe, koliko je moguće
medicinskom opremom koju posjeduje J.Z.U. Doma zdravlja, odnosno da se sačini
specifikacija medicinske opreme koja će biti u stanju pripravnosti za nužno
preventivno djelovanje

4. pružiti neophodnu pomoć
Policijskoj upravi Srebrenik u gorivu i zaštitnoj opremi

5. nastaviti sa
kontinuiranim aktivnostima, odnosno vršiti 
dezinfekciju na najfrekventnijim mjestima na području kompletne gradske
zajednice

6. tražiti od Federalnog i
Kantonalnog štaba civilne zaštite, da se za područje Tuzlanskog kantona donesu
odgovarajuće odluke kako bi se mogla angažovati odgovarajuća pravna lica za
proizvodnju zaštitne opreme, uz ispunjenje minimalnih uvjeta ( zaštitne maske i
sl.)

7.   putem Policijske uprave Srebrenik nastaviti
provoditi represivne mjere prema osobama koj ese ne pridržavaju mjera izolacije
a da se u saradnji sa MUP-om TK-a utvrdi efikasan model za procesuiranje istih
osoba po osnovu krivičnog djela – nepostupanja po zdravstvenim propisima za
vrijeme epidemije, a za šta je propisana zatvorska kazna

8. uputiti apel svim
medijima, da kontinuirano informišu građanstvo o poduzimanju neophodnih mjera
zaštite zdravlja i višeg stupnja društvene odgovornosti

9. izvršiti nabavku roba i
materijala za koje postoji procjena da se mogu koristiti za proizvodnju
zaštitne opreme

10. donijeti Naredbu o
uvođenju 24 satnog radnog vremena  za
jednu benzisku stanicu, koja ispunjava propisane uslove 

11. sagledati sve
mogućnosti za hitnu nabavku uređaja za toksigenizaciju i bez kontaktnih
toplomjera za efikasniji rad Dom zdravlja Srebrenik

12. nalaže se predsjednicima mjesnih zajednica i članovima vijaća mjesnih zajednica da da području svojih mjesnih zajednica, uz saradnju sa Crvenim križom i Centrom za socijalni rad, sačine spisak bolesnih i iznemoglih osoba ( koje nemaju nikog bližnjeg za brigu ) kako bi se istima mogla dostavljati neophodna pomoć u lijekovima.

                                                                                                                       K       

                                                                                                               
Objava Gradski štab CZ Srebrenik sinoć održao sjednicu i donio zaključke pojavila se prvi puta na Radio Srebrenik.
{$excerpt:n}