Za okupljanje više od pet osoba kazna 1.000 KM

Zabrana se ne odnosi na sahrane gdje je dozvoljeno prisustvo najužem krugu porodice, prenosi “Fokus“.

Zabranjeno je izražavanje sučešća lično, po kućama, a pogrebne usluge biće vršene po pozivu na telefon.

Naredba o zabrani donesena je danas na vanrednoj sjednici Kriznog štaba Livanjskog kantona. Stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se do daljeg.

Za povođenje i nadzor ove naredbe zaduženo je Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava za inspekcijske poslove Livanjskog kantona.


{$excerpt:n}