Dodatno obavještenje o mogućnosti ulaska u EU kao i za građane BiH u Njemačkoj

Kako se navodi, ulazak u Njemačku i šengenski prostor je načelno moguć u ovom slučaju:

“Ulazak u Njemačku i u Šengenski prostor za vrijeme zabrane ulaska u EU za državljane BiH je načelno moguć samo onda ako su prije izricanja zabrane ulaska doputovali sa vizom i ako im je izdata dozvola boravka od mjesno nadležnog ureda za strance. Onaj ko to ne može dokazati na graničnom prelazu biće, po pravilu, vraćen. Ako su državljani BiH tek nedavno dobili vizu i ako sa istom žele po prvi put da uđu na prostor Njemačke i Šengena, to u toku mjera zabrane ulaska u EU nije moguće”.

Iz Ambasade mole da se obrati pažnja na sljedeće:

“Molimo da obratite pažnju na sljedeće: Čak i u gore navedenim slučajevima može Vam biti izrečena zabrana ulaska ili tranzita na samoj granici, neovisno o državljanstvu i boravišnom statusu. Dotični granični službenik donosi konačnu odluku o ulasku odnosno tranzitu putnika.

Državljani Bosne i Hercegovine koji trenutno borave bez vize u Njemačkoj i koji na osnovu zabrane putovanja ne mogu blagovremeno prije isteka 90 dana napustiti Njemačku i Šengenski prostor, trebaju da se obrate mjesnom uredu za strance njihovog trenutnog mjesta boravka u Njemačkoj”, navedeno je, prenosi “Radiosarajevo“.


{$excerpt:n}