Nove naredbe Federalnog štaba Civilne zaštite

One se ponajviše odnose na trgovine, kako je poručio Fahrudin Solak, direktor FUCZ.

Donesena je naredba o osiugranju trijažnih punktova prije ulaska u zdravstvene i socijalne ustanove.

Obustavljaju se linije javnog prevoza u Federaciji BiH – a tiču se linijskog i željezničkog saobraćaja u FBiH. Naredba se odnosi na prevoz putnika, prevoz roba će se odvijati nesmetano, prenosi “N1“.

Ovom naredbom izuzeti su registrovani taksi prevoznici, koji moraju imati obavezne maske, rukavice i naočale, te moraju vršiti dezinfekciju nakon svake vožnje.

Obustavlja se rad trgovačkih radnji u FBiH. Naredbom su izuzete prodavnice prehrambenih, higijenskih proizvoda, ribarnice, apoteke, prodavnice veterinarskih i medicinskih proizvoda, poljoprivredne apoteke, benzinske pumpe, pekare, hemijske čistionice, prodavnice ortopedskih i drugih pomagala, prodavnice dječije opreme, hrane za životinje, prodavnice građevinskog i vodo materijala, elektro materijala, kao i logistički distributivni centri i veledrogerije.

Također, donesena je mjera stavljanja pod zdravstveni nadzor i izolaciju za vrijeme trajanja mjera pritvora i kazne zatvora.


{$excerpt:n}