Policija kontrolira 700 osoba, zabilježeni i slučajevi nepoštivanja mjere izolacije

Policija kontrolira 700 osoba, zabilježeni i slučajevi nepoštivanja mjere izolacije

Službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo postupaju po zahtjevima za neposrednu kontrolu poštivanja mjere izolacije koja je izrečena od nadležnih inspekcijskih organa, potvrdio je za „Avaz“ Mirza Hadžiabdić, portparol MUP-a KS.

Policajci vrše neposredan obilazak mjesta stanovanja po prethodno dobivenim podacima i uvjeravaju se da li osobe poštuju izolaciju.

– O tim aktivnostima službenici Uprave MUP-a KS sačinjavaju službenu zabilješku koja se dostavlja nadležnim inspekcijskim organima, a u slučaju da ne zateknu lice, o tome odmah obavještavaju nadležni inspekcijiski organ kako bi on poduzeo mjere iz svoje nadležnosti – napominje Hadžiabdić.

Do ovog momenta, prema spiskovima koji su dostavljeni MUP-u KS od nadležnih inspekcijskih organa, u izolaciji je 700 osoba na području Kantona Sarajevo.

– Bilo je pojedinačnih slučajeva da nisu policijski službenici zatekli na adresi stanovanja lice, odnosno da ne poštuju mjeru i o tome su odmah obavijestili inspekcijske organe – kazao je Hadžiabdić.

Kada su u pitanju migranti koji se mogu vidjeti na pojedinim lokalitetima na području Kantona Sarajevo, Uprava policije MUP-a KS sačinila je određeni prijedlog koji je poslan kantonalnom Kriznom štabu.

– Ukoliko prijedlog bude usvojen pristupit će se premještaju tih mingranata u imigracione centre, naravno u saradnji sa Službom za poslove sa strancima. Predhodno je potrebno osigurati potpune kapacitete tih centara. Uprava poduzima niz mjera i radnji kako iz svoje nadležnoti tako i shodno naredbama koje smo imali priliku da dobijemo od kriznih štabova u vezi sa situacijom u kojoj se nalazimo i dajemo svoj maksimum u provođenju svih aktivnosti – kazao je Hadžiabdić.

On napominje da kontrolu o prestanku rada ugostiteljskih i drugih objekata provodi inspekcija, te da će policija pružiti asistenciju ukoliko od njih to bude zatraženo s ciljem ptovođenja svih naredbi, prenosi Avaz


{$excerpt:n}