Porodica Smajlović: “Sebija Izetbegović je dala ostavku kako ne bi odgovorila na pitanje o našoj Nadin”

Portal “Crna-Hronika” njihovu poruku prenio je u cijelosti:

“Sebija Izetbegović dala je ostavku u Parlamentu da ne bi odgovorila na pitanje vezano za odbijanje liječenja Smajlović Nadin koje je javno iznijela na štrajku KCUS-a i natjerala još 10 ljekara da to potpišu. Saznala je, da je pripremljeno pitanje da joj se postavi pa je dala ostavku jer nema odgovor a iz člana 232. krivičnog zakona BiH, ide kazna zatvora do 3 godine! Ovo je veća afere gdje su svi šutili iz vladajuće i nevladajuće strukture osim neki pojedinaca! Ovo je veći slučaj od afere “Asim” pa opet niko ništa. Šta da je ovo vaše dijete, šta bi vi uradili?”, izjavio je otac Denis za portal “Crna-Crna-Hronika“.

Član 232 Krivičnog zakona BiH

(1) Ko krije počinioca krivičnog djela propisanog zakonom Bosne i Hercegovine ili mu prikrivanjem oruđa, tragova ili na drugi način pomaže da ne bude otkriven, ili ko krije lice osuđeno po zakonu Bosne i Hercegovine ili preduzima što drugo čime se ide za tim da se ne izvrši izrečena kazna, mjera bezbjednosti ili vaspitna zavodska mjera propisana zakonom Bosne i Hercegovine, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Ko pruži pomoć počiniocu krivičnog djela za koje se po zakonu Bosne i Hercegovine može izreći i kazna zatvora tri godine ili teža kazna, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(3) Ko pruži pomoć počiniocu krivičnog djela za koje je zakonom Bosne i Hercegovine propisana kazna dugotrajnog zatvora, kazniće se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(4) Kazna izrečena za krivično djelo iz stava 1. ovog člana ne može biti teža ni po vrsti ni po visini od kazne izrečene za krivično djelo u pogledu kojeg je pružena pomoć.

(5) Za krivično djelo iz st. 1. do 3. ovog člana neće se kazniti lice kojem je počinilac bračni partner, lice koje živi s njim u vanbračnoj zajednici, srodnik po krvi u pravoj liniji, brat ili sestra, usvojilac ili usvojenik i njihov bračni partner ili lice s kojim živi u vanbračnoj zajednici, ili koja je branilac, ljekar ili vjerski ispovjednik počinilaca. Pomoć licu optuženom od strane Međunarodnog krivičnog suda.

Nadin Smajlović – Facebook


{$excerpt:n}