Jednokratna novčana pomoć za svako novorođeno dijete

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti Grada Zenica objavila je javni poziv o odjeli jednokratne novčane pomoći pojedincima, za svako novorođeno dijete u ovoj godini.

Podsjetimo, rezultat je to inicijative Jasmina Hodžića (SBB), vijećnika u Gradskom vijeću, koja je jednoglasno usvojena u junu prošle godine, a kako je tada pojašnjeno, radi se o intenzivnoj mjeri i kampanji protiv “bijele kuge”.

Usvajanje ove inicijative, ali i njena realizacija, historijski je momenat za Zenicu. Naime, po prvi put se iz budžeta grada izdvajaju sredstva za ove namjene. Uslijedilo je to nakon dogovora Gradske uprave i vijećnika Hodžića.

Za ovu namjenu u budužetu je osigurno 300.000 KM, a prema riječima Hodžića, ovo je samo nastavak ranijih incijativa koje pokazuju da SBB, zajedno sa razumijevanjem Grada i Gradske uprave, vodi brigu o pronatalitetnoj politici.

-To je samo jedan djelić brige o pronatalitetnoj politici koju provodi SBB BIH. Poziv se odnosi na svu djecu rođenu od 1. januara ove godine. Dakle, isplatiti će se sredstva retroaktivno za sve bebe rođene u ovoj godini – pojašnjava Hodžić.

Uslovi za prijavu na javni poziv jeste da staratelj novorođenog djeteta ima prebivalište na području Zenice najmanje dvije godine.

Ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć vršit će se po redoslijedu primljenih zahtjeva, do utroška obezbijeđenih finansijskih sredstava za tekuću budžetsku godinu, a isplaćivat će se u maksimalnom iznosu od 230 KM.


{$excerpt:n}