VSTV razriješio dužnosti sutkinju Općinskog suda u Sarajevu

VSTV BiH je odlučujući o žalbi tužene Milene Rajić, sutkinje Općinskog suda u Sarajevu, kao i žalbi Ureda disciplinskog tužioca na odluku Drugostepene disciplinske komisije za sudije od 13.01.2020. godine, donio odluku kojom se usvaja žalba Ureda disciplinskog tužioca, te se preinačava odluka Drugostepene disciplinske komisije za sudije u odnosu na izrečenu disciplinsku mjeru, pa se tako tuženoj Mileni Rajić za počinjeni disciplinski prekršaj iz člana 56. tačka 8. Zakona o VSTV-u BiH, izriče disciplinska mjera – razrješenje od dužnosti – saopćeno je iz VSTV-a, piše “Faktor“.

Sutkinja Milena Rajić našla se još 2011. godine pred disciplinskim komisijama. Kažnjena je javnom opomenom jer je kasnila sa donošenjem sudskih odluka. Međutim, kažnjena je i 2018. godine za isti prekršaj.

Na rad sutkinje Rajić žalio se Salim Bilalović. On je saznao da je Rajić donijela presudu kojom su on i članovi njegove familije ostali bez zemljišta u sarajevskoj općini Ilidža. Zemljište od oko 600 kvadrata, kako on tvrdi, pripadalo je njegovoj nani Zlatki Bilalović.

Disciplinske komisije su utvrdile da je sutkinja donijela presudu, ne dostavivši tužbu dvjema tuženim pa one nisu mogle dati svoj odgovor. Takva presuda je išla u korist Suvadu Hajdareviću koji se upisao kao vlasnik zemljišta.

Komisije su sutkinju Rajić kaznile smanjenjem plaće za 30 posto na osam mjeseci.

Ovaj slučaj je istraživalo i Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo koje je otkrilo da su potpisi Zlatke Bilalović i drugih tuženih krivotvoreni.

Zbog ovog, ali i drugih slučajeva u kojima je nezakonito donosila presude, sutkinji Rajić se trenutno sudi u Kantonalnom sudu u Sarajevu.

U obrazloženju odluke Vijeće je, između ostaloga, navelo da, posebno, imajući u vidu ponašanje tužene u toku disciplinskog postupka, njenu raniju disciplinsku odgovornost i nepoštivanje organa VSTV-a BiH te obzirom na stepen javne štete koja je prouzrokovana počinjenjem disciplinskog prekršaja i kojim je, posljedično, narušeno povjerenje tužene u njen pravilan i zakonit rad, a tim i rad Općinskog suda u Sarajevu, Vijeće kao cjelina smatra da se niti jednom drugom disciplinskom mjerom ne bi postigla svrha kažnjavanja kako specijalne tako ni generalne prevencije.

– Vijeće je, također, opredjeljujući se za ovu disciplinsku mjeru imalo u vidu preventivni i generalni karakter disciplinskih mjera, posebno suštinu i značaj najteže disciplinske mjere, pa se opredijelilo za najtežu kako bi se njenim izricanjem demonstriralo pravosuđu, nositeljima pravosudne funkcije, profesionalnoj zajednici u cjelini, kao i građanima i široj javnosti, da pravosuđe i njeni najviši organi imaju odlučnost i odgovornost da sankcioniraju svoje članove za sve oblike narušavanja integriteta i digniteta sudijske funkcije, odnosno narušavanja povjerenja u pravilan i zakonit rad pravosuđa – navodi se u saopćenju VSTV-a.

U obrazloženju odluke se navodi da je donesena u namjeri i uvjerenju da pošalje jasnu i odlučnu poruku da je Vijeće, kao nezavisni i samostalni organ koji ima zadatak da osigura nezavisno, nepristrasno i profesionalno pravosuđe, pa tako i odgovorno pravosuđe, odlučno štititi i unaprjeđivati profesionalnost pravosuđa i njegovih nositelja. To, kako navode, uključuje i odgovornost i moralni integritet nosilaca pravosudne funkcije te da će stoga svako u pravosuđu, bez obzira na kojoj se poziciji nalazio i koju dužnost obavljao, snositi odgovornost za svoje radnje i postupke.

Na taj način, navode iz VSTV-a, ostvarit će se jačanje povjerenja građana u vladavinu prava i funkcionisanje pravne države u kojoj su svi jednako odgovorni pred zakonom te naročito afirmirati i jačati povjerenje u profesionalnost i odgovornost pravosuđa i njegovih nosilaca.

Navedena Odluka Vijeća je konačna, a sudija ili tužilac koji je razriješen dužnosti odlukom Vijeća može uložiti žalbu Sudu Bosne i Hercegovine.


{$excerpt:n}