Predviđen rast broja zaposlenih i prosječne plate u BiH

BANJALUKA – Broj zaposlenih osoba prema projekcijama u BiH u ovoj godini trebalo bi da ima rast od 2,4 odsto, uz nastavak postepenog smanjenja nezaposlenosti, dok bi prosječna plata u ovoj godini mogla biti uvećana za 3,3 odsto, navodi Direkcija za ekonomsko planiranje BiH u Programu reformi 2020-2022. godine.

Projekcije o broju zaposlenih lica bazirane su na pretpostavkama o dešavanjima u prerađivačkoj industriji, koja zapošljava oko 39 odsto od ukupnog broja zaposlenih, kao i u trgovini i na očekivanom nivou investicija.

Izrada srednjoročnog scenarija za narednu i 2022. godinu u oblasti tržišta rada bazirana je na očekivanom ekonomskom rastu u posmatranom periodu, odnosno nivou tražnje, trgovine i investicija.

Uz pozitivnu domaću ekonomsku klimu, kao i pozitivna kretanja u okruženju i u EU, u BiH se u narednoj i 2022. godini očekuje povećanje zaposlenih lica za 2,5 odsto, a povećanje prosječne plate za u rasponu od 3,4 do 3,5 odsto.

Evropska centralna banka, kao i Evropska komisija u svojim projekcijama predviđaju u narednoj godini smanjenje stope nezaposlenosti u evrozoni na 7,3 odsto, uz povećanje broja zaposlenih od 0,6 odsto.

Pretpostavljeni rast investicija i trgovine u BiH trebao bi se pozitivno odraziti na broj zaposlenih lica, a pozitivna dešavanja u oblasti industrije, trgovine ali i pojedinih uslužnih djelatnosti trebalo bi da stvore realne uslove za rast broja zaposlenih lica u posmatranim djelatnostima. Srna

Чланак Predviđen rast broja zaposlenih i prosječne plate u BiH се појављује прво на Capital.ba – Informacija je capital.


{$excerpt:n}