Plate žena u BiH za 300 KM manje u odnosu na muškarce

SARAJEVO – Istraživanje portala Posao.ba na osnovu podataka njihovog servisa Plata.ba, pokazuju da žene zaposlene u oblasti ekonomije, medicine, turizma i tekstilne industrije imaju u prosjeku i do 300 KM manju platu u odnosu na muške kolege.

platePlata.ba je servis za online istraživanje plata u sklopu kojeg ispitanici sami unose visine plata, zbog čega istraživanje uzima u obzir stvarne iznose plata na bh. tržištu rada.

Na osnovu podataka pomenutog istraživanja, najviša plata žena zaposlenih u sektoru ekonomije, bankarstva, iznosi 1.256 KM, dok je najviša plata muškaraca 1.483 KM, a kada je u pitanju viši menadžment, žene imaju platu 2.040 u prosjeku, a muškarci 2.368 KM.

U IT industriji prosječne plate žena i muškaraca su skoro izjednačene, gdje žene imaju primanja 1.510, a muškarci 1.558.

Svijetli primjer gdje žene prednjače u zaradi u BiH je u oblasti farmacije, na poziciji Menadžer farmaceutskih proizvoda, pa tako maksimalna plata menadžerica iznosi 1.662 KM, dok njihovih muških kolega 1.234 KM. Takođe na poziciji Direktor/ica filijale u bankarstvu, žene imaju platu 2.013 KM, muškarci 1.918.

Analizirajući podatke ispitanika iz posljednjeg Posao.ba istraživanja “Kakav posao želiš”, zaključeno je da je u ukupnom broju osoba koje nemaju primanja osjetno više žena. Takođe, mnogo više žena od muškaraca ima primanja do 800 KM. Indikator

Чланак Plate žena u BiH za 300 KM manje u odnosu na muškarce се појављује прво на Capital.ba – Informacija je capital.


{$excerpt:n}