Održana vanredna sjednica gradskog štaba Civilne zaštite Srebrenik

Gradski štab civilne zaštite Srebrenik na vanrednoj sjednici održanoj danas, (28.02.2020. godine), u cilju provođenja Odluka Kantonalnog ministarstva zdravstva donio je zaključke i preporuke:

1.
Sve osobe sa stalnim ili privremenim boravkom na području grada
Srebrenik, a koje dolaze iz zemalja u kojima ima zabilježenih
slučajeva korona virusa, dužne su da se u roku od 24 sata nakon
povratka u Srebrenik, jave putem telefona Higijensko-epidemiološkoj
službi Doma zdravlja u Srebreniku na brojeve telefona 035/ 369-275 i
369-280,
te daju podatke o svom boravku u tim zemljama i o svom trenutnom
zdravstvenom stanju.

2.
Ukoliko se navedene osobe vrate u Srebrenik u dane vikenda i za
vrijeme trajanja praznika, dužna su da se u roku od 24 sata nakon
povratka u Srebrenik, jave putem telefona Službi hitne medicinske
pomoći Doma zdravlja u Srebreniku na broj 124 i daju podatke o svom
boravku u tim zemljama i o svom trenutnom zdravstvenom stanju.

3.
Štab civilne zaštite će putem stručne službe ( Službe za
civilnu zaštitu ) o eventualnim saznanjima o pojavi i postojanju
simptoma oboljenja sličnih gripi među migrantima, obavijestiti
Krizni štab ministarstva Zdravstva TK-a.

4.
Po ukazanoj potrebi, a na osnovu prijave HES-a Doma zdravlja
Srebrenik, Grad Srebrenik će tražiti angažovanje Sanitarnog
inspektora općina/gradova sa područja TK-a, kako bi isti izdavao
Rješenja o stavljanju pod nadzor osobe pod zdravstveni nadzor, a sve
u skladu sa Odukom Ministarstva zdravstva TK-a

5.
Štab civilne zaštite traži od nadležnih državnih organa i organa
Federacije Bosne i Hercegovine da poduzmu sve mjere, radnje i
aktivnosti u cilju zbrinjavanju migranata sa područja grada
Srebrenika u namjenske objekte, izvan Srebrenika, na području
Federacije Bosne i Hercegovine, i da im obezbijedi adekvatan
zdravstveni nadzor kako bi se spriječio eventualni nastanak i
širenje svih zaraznih bolesti pa tako i korona virusa.

Objava Održana vanredna sjednica gradskog štaba Civilne zaštite Srebrenik pojavila se prvi puta na Radio Srebrenik.
{$excerpt:n}