Upozorenje civilne zaštite Srebrenik

Služba za civilnu zaštitu poziva građane da tokom sezone pripreme poljoprivrednog zemljišta za proljetnu sjetvu, kada se vrši spaljivanje suhe trave, žbunja, živica, ostataka od usjeva i ostalog biljnogotpada, preduzmu sve mjere opreza kako se vatra ne bi nekontrolisano širila u vremenu i prostoru, čimese nanose značajne štete i ugrožavaju šumske površine kao i stambeni, pomoćni, industrijski,infrastrukturni i drugi objekti.Loženje vatre na otvorenom prostoru podrazumijeva preduzimanje niza mjera od kojih sunajvažnije:- Spaljivanje vršiti isključivo tokom dana i to u vremenu bez vjetra;- Osigurati da suha trava, suho žbunje, živice i sl., koje se namjeravaju paliti budu dovoljnoudaljeni od šume, stambenih, pomoćnih i drugih objekata koji mogu biti ugroženi požarom i- Bez prekida vršiti kontrolu nad zapaljenom površinom do potpunog gašenja vatre.Molimo građane na savjesno ponašanje kako bi smo izbjegli eventualne štete izazvane požaromna imovini u privatnom i javnom vlasništvu, kao i nepotrebne troškove koji se javljaju prilikomintervencija Profesionalne vatrogane jedinice.
Objava Upozorenje civilne zaštite Srebrenik pojavila se prvi puta na Radio Srebrenik.
{$excerpt:n}