Ministrica kaže da je u BiH samo 15,7 posto nezaposlenih

Stopa nezaposlenosti u BiH u prošloj godini, prema zvaničnim podacima, iznosila je 15,7 odsto, što je za 2,7 odsto manje nego 2018. godine, izjavila je “Srni” ministrica civilnih poslova u Vijeću ministara Ankica Gudeljević.

Gudeljevićeva je, pozivajući se na Anketu o radnoj snazi u 2019. godini koju je sprovela Agencija za rad i zapošljavanje BiH, konstatovala da je posljednjeg dana prošle godine na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u BiH bilo 401.846 osoba.

Prema toj anketi, u BiH je nezaposleno 18,8 posto žena i 13,6 posto muškaraca.

Ona je istakla da je Anketa zasnovana na preporukama i definicijama Međunarodne organizacije rada i zahtjevima Eurostata, čime je obezbijeđena međunarodna uporedivost podataka u domenu statistike rada.


{$excerpt:n}