Bevanda: Stopa PDV-a ostaje 17 posto, nije predloženo nikakvo povećanje

Ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda je u razgovoru za Fenu kazao kako očekuje da će se ubrzati proces usvajanja budžeta institucija BiH za 2020. godinu, te da ukoliko bi to zavisilo samo od Ministarstva finansija i trezora BiH i njega osobno, budžet bi već bio usvojen.
Već duže vrijeme aktuelna tema je raspodjela prihoda od PDV-a i neke najave o povećanju PDV-a ili uvođenju diferencirane stope.
Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.
Upitan o tome, ministar Bevanda kaže da će biti direktan o ovoj temi, „jer razne varijacije su rasprave o tome dovele do apsurda“.

“Dakle, u proceduri donošenja Zakona o PDV-u ključni je Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje (UNO) BiH i to tijelo, na čijem sam čelu, usvojilo je nacrt zakona o PDV-u i time je on već u proceduri. Taj je nacrt ranije upućen entiteskim nadležnim komisijama da se izjasne o tome, što je u skladu s procedurama bila obveza”, kaže ministar finansija i trezora BiH.
Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.
Napominje da nova zakonska rješenja moraju proći javne konsultacije, pa tako i ovo, i niko ko je zainteresovana strana ne može biti uskraćen da bi dao mišljenje, primjedbe ili sugestije.

Pa, dodaje on, “mediji javljaju svakog dana da je ovo ili ono udruženje iznijelo svoj stav o novom nacrtu zakona, dalo prijedlog da se izmijeni ovo ili ono”.
Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.
“Znači, kao neko ko je akter ovih dešavanja, kao neko ko je čitao i razmatrao nacrt zakona o PDV-u i čiji potpis se stavlja na dokumentaciju da bi zakon uopšte krenuo dalje u proceduru, tvrdim i naglašavam da nije predložena viša stopa PDV-a i ona ostaje 17 posto. Nije predložena ni diferencirana stopa, nego je ovaj zakon usklađen s europskim direktivama i osavremenjen, a umnogome će olakšati rad poslovnim subjektima”, pojasnio je ministar Bevanda.
Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.
Po njegovim riječima, svaka promjena koja se tiče prijave i obračuna PDV-a je složen posao za UIO i sve što se radi mora počivati na sveobuhvatnim analizama.

Bevanda ističe da je riječ o sustavu koji se ne može mijenjati preko noći i koji može povući za sobom negativne posljedice ukoliko mu se površno pristupi.
Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.
“Zato ja insistiram da se sve temelji na anlizama i na europskim iskustvima, a kada zakon dođe pred Vijeće ministara i poslanike onda ćemo vidjeti koliko će biti prihvatljiv. Za sada, jedina adresa za taj zakon je Upravni odbor UIO, kao i za raspodjelu PDV-a i utvrđivanje koeficijenata, čim se entitetske vlade dogovore, jer su tu obavezu preuzeli na sebe i očekujemo njihov sastanak uskoro – kazao je ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda u razgovoru za Fenu.


{$excerpt:n}