Odluka Ustavnog suda: Gay parovi imaju pravo udomiti djecu

Takav zaključak Ustavni sud je donio razmatrajući prijedloge za ocjenom ustavnosti tri članka Zakona o udomiteljstvu, za koje je niz stranaka, udruga i pojedinaca ustvrdilo da diskriminišu istospolne partnere.

PREŠUĆIVANJE ISTOSPOLNIH PAROVA USTAVNOPRAVNO NEPRIHVATLJIVO

Iako nije prihvatio prijedloge za ukidanjem osporavanih zakonskih članaka Ustavni sud Hrvatske je utvrdio da osporene zakonske odredbe iz kojih je izostavljena (“prešućena”) određena društvena grupa “proizvode generalne diskriminatorne učinke prema istospolno orijentiranim osobama koje žive u životnim i neformalnim životnim partnerstvima, što je ustavnopravno neprihvatljivo”, piše “tportal“.

U odluci je istaknuto da Zakon u cjelini ima legitiman cilj, a to je zaštita interesa i dobrobiti socijalno ugroženih osoba te da u tom pogledu nije u nesuglasnosti s Ustavom. Ustavni sud ocijenio je da diskriminatorne učinke nije moguće otkloniti odnosno nadomjestiti intervencijom Ustavnog suda u postojeći sadržaj zakona.

“Puko ukidanje osporenih zakonskih odredaba dovelo bi do praznine u postojećem modelu javne usluge udomljavanja i izazvalo bi štetne posljedice za prava i interese korisnika udomiteljstva. Stoga Ustavni sud nije prihvatio prijedloge i zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom osporenih članaka Zakona o udomiteljstvu”.

ZAKONI SE MORAJU PRIMJENJIVATI U SKLADU S LEGITIMNOM SVRHOM

Međutim, Ustavni sud Hrvatske je istakao da su “sudovi odnosno druga nadležna tijela koja u rješavanju pojedinačnih slučajeva neposredno odlučuju o pravima i obvezama građana dužni tumačiti i primjenjivati zakone u skladu s njihovim smislom i legitimnom svrhom te odluke donositi na temelju Ustava, zakona, međunarodnih ugovora i drugih izvora prava”.

“U konkretnom slučaju to znači da su osporene zakonske odredbe dužni tumačiti i primjenjivati na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu”, zaključio je Ustavni sud Hrvatske.

KO JE SVE TRAŽIO UKIDANJE SPORNIH ČLANAKA

Odluka je donesena s devet glasova za i četiri protiv, a ustavne sudije koje je nisu podržale objavit će izdvojena mišljenja.

Ukidanje tri sporna članka Zakona o udomiteljstvu, uz niz lijevih stranaka i udruga, zatražili su i životni partneri Ivo Šegota i Mladen Kožić kojima je zagrebački Centar za socijalnu zaštitu sredinom januara ponovo odbacio zahtjev za obavljanje udomiteljstva, zanemarivši tako stav Upravnog suda Hrvatske iznesen u obvezujućoj presudi iz 12-tog mjeseca 2019. godine.