Odgovaraće oni koji su dali pogrešno tumačenje o najnižoj plati

BANJALUKA – Ministar rada i boračko – invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović rekao je danas da će zaposleni u ministarstvu koji su dali tumačenje da u najnižu platu ulazi prevoz, topli obrok i drugi dodaci, snositi posljedice. Vanredno obraćanje ministra održano je nakon što je CAPITAL juče objavio dopis u kojem je Milunovićeva pomoćnica Mira Vasić dala tumačenje da u najnižu platu ulaze pomenuti dodaci.

„Nije tačno da najniža plata sadrži dnevnice, topli obrok i prevoz. Najniža plata je 520 KM i ona ne sadrži te elemente. Radnici i niko nije prevaren od strane Vlade Republike Srpske. Želim da se izvinim ukoliko je neko od mojih saradnika dao tumačenje da su ovi elementi bili sastavni dijelovi plate i ukoliko mi neko pruži dokaze da je neko od mojih saradnika na neki način pogrešno protumačio ili obmanuo javnost da u sadržaj najniže plate ulaze i prevoz, topli obrok i dnevnice, molim da mi te dokaze dostavi i ja ću u skladu sa zakonom protiv takvog zaposlenog preduzeti mjere“, istakao je Milunović.

Portal CAPITAL dostavio je ministru dopis u kojem je vidljivo tumačenje Vasićeve o tome šta ulazi u najnižu platu.

Novinarima nisu bila dozvoljena pitanja, tako da je ostalo nejasno kakve posljedice zaposleni koji su pogrešno tumačili sadržaj najniže plate mogu da trpe.

Podsjećamo, pomoćnik ministra rada Mira Vasić dala je tumačenje o tome šta ulazi u najnižu platu u kojem se navodi da je „najniža plata utvrđena Odlukom o najnižoj plati i isplaćuje se kada obračunata plata radnika za redovan rad, koja se sastoji od dijela plate za obavljeni rad i vremena provedenog na radu, uvećanja plate propisanih zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu, iznosi manje od utvrđene najniže plate“.

Iz Saveza sindikata, a i pravnici su istakli da prema tom tumačenju u najnižu platu spadaju i svi dodaci koje radnik može da ostvari kao što su prevoz i topli obrok, naknade za prekovremeni rad, rad praznicima, noćni rad, dnevnice…, o čemu smo pisali u tekstu “Radnici prevareni – Po Ministarstvu rada najniža plata u RS je 250 KM!”.

Tumačenje Vasićeve je prikazano u nastavku:

CAPITAL: Svjetlana Šurlan

Чланак Odgovaraće oni koji su dali pogrešno tumačenje o najnižoj plati се појављује прво на Capital.ba – Informacija je capital.


{$excerpt:n}