Vlada prihvatila zaduženje FBiH do 30 miliona eura za saobraćajnice u Sarajevu

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila i Parlamentu FBiH po skraćenoj proceduri uputila Prijedlog zakona o jedinstvenom registru taksi i naknada u Federaciji BiH.

Podrška USAID-a
Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.
Cilj ovog federalnog propisa je uređenje oblasti neporeznih prihoda, odnosno naknada i taksi, uz puno poštovanje ustavnih nadležnosti i saradnje s nižim nivoima vlasti. Vodeći se time, Federalno ministarstvo finansija je, uz tehničku podršku USAID-ovog projekta Reforme fiskalnog sektora (FAR), kao i uz saradnju s nižim nivoima vlasti, pripremilo i objavilo interaktivni Registar taksi i naknada u FBiH.

U završnici je i priprema njegove pojednostavljene internet-aplikacije sa, na jednom mjestu, transparentno objedinjenim svim relevantnim informacijama, namijenjena kako za poslovne subjekte i građane (obveznike plaćanja) tako i za predlagače i donosioce javnih politika u ovoj oblasti.
Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.
Federalna vlada je usvojila programe utroška, s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih ovogodišnjim budžetom FBiH Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, u iznosu od oko sedam miliona KM, te Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, u iznosu od 2.412.423 KM.

Također su usvojena i dva programa utroška transfera JP “Željeznicama FBiH” Sarajevo, utvrđena ovogodišnjim budžetom FBiH, te Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, od 22.000.000 i 6.000.000 KM.
Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.
Vlada je prihvatila zaduženje Federacije BiH po ugovoru o zajmu između Evropske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta gradskih saobraćajnica u Sarajevu, u iznosu do 30.000.000 eura, te inicijativu da kreditnim zaduženjem od 7.062.200 eura kod Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) budu osigurana sredstva za realizaciju projekta razvoja ruralnih preduzeća i poljoprivrede.

Vlada je prihvatila zaduženje FBiH do 30 miliona eura za gradske saobraćajnice u Sarajevu.

Zakon o znakovnom jeziku
Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.
Usvojena je i inicijativa Udruženja gluhih i nagluhih Federacije BiH, upućena putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, za donošenje zakona o znakovnom jeziku na nivou Federacije BiH, što je predviđeno Zakonom o znakovnom jeziku BiH i imenovana je Interresorna komisija sa zadatkom da, u roku od šest mjeseci, sačini tekst prednacrta ovog zakona, saopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.


{$excerpt:n}