Predloženo šest lokacija za novu deponiju u Mostaru

– Predložili su šest lokacija na kojima bi mogla biti deponija. Sad će se vršiti ispitivanja i dvije od njih koje budu najpovoljnije vjerovatno će ići na javnu raspravu – kazao je “Feni” predsjednik Građanske inicijative “Jer nas se tiče” Omer Hujdur.

Dodao je kako je postignuta saglasnost da se nastavi s daljim ispitivanje predloženih lokacija, ali da će predstavnici Inicijative do konačnog rješenja ovog problema i dalje vršiti pritisak i dežurati na deponiji Uborak.

– Mi i dalje ostajemo 24 sata na Uborku i vršimo pritisak da se ovaj proces ne uspori. Na postojeću deponiju može se odlagati možda još nekih mjesec-dva, tako da se mora hitno krenuti u iznalaženje rješenja – poručio je Hujdur.

Problemi s deponiranjem komunalnog otpada na Uborku vuku se godinama. Tokom 2019. godine deponija je u dva navrata bila blokirana zbog čega se smeće s mostarskih ulica danima nije odvozilo.

Mještani traže sanaciju postojeće te izmještanje deponije na novu lokaciju.


{$excerpt:n}