NATO: “BiH je u Akcionom planu za članstvo”

Podrška demokratskim, institucionalnim, sigurnosnim reformama i odbrambenim reformama ključni su fokus saradnje. Zemlja aktivno podržava misiju koju vodi NATO vodi u Afganistanu i sarađuje sa saveznicima i drugim partnerskim zemljama u mnogim drugim oblastima – navodi se u sekciji o odnosima između BiH i NATO-a.

U kontekstu Programa reformi, dokumenta kojeg je Predsjedništvo BiH usvojilo prošle godine i koji je dostavljen u sjedište NATO-a u Brisel, ističu da je njime predviđena saradnja BiH sa NATO-om, te da taj dokument ocrtava reforme koje vlasti namjeravaju poduzeti i olakšava pružanje podrške NATO-a u tim naporima.

NATO, ističu, zadržava vojno sjedište u Sarajevu s primarnom misijom pomaganja vlastima BiH u reformama i obvezama u vezi s Partnerstvom za mir i bližu integraciju s NATO-om, te sekundarnu misiju pružanja logističke i druge podrške snagama Evropske unije (EU) u BiH.

U dijelu koji se odnosi na “aspiracije za članstvo“, podsjeća se da je BiH 2010. godine dobila poziv da se pridruži Akcionom planu za članstvo (MAP), te da MAP ne prejudicira bilo kakvu odluku o budućem članstvu. Među učesnicima MAP-a, prema posljednjim ažuriranim podacima na stranici NATO-a, su upravo BiH i Sjeverna Makedonija.

BiH treba nastaviti provoditi demokratske i odbrambene reforme kako bi ispunila svoje NATO i EU aspiracije i postala funkcionalna neovisna demokratska država – navodi se.

BiH i NATO, navodi se, imaju za cilj poboljšati javni pristup informacijama o prednostima saradnje i mogućem članstvu BiH u Alijansi.

U tom cilju postoji nacionalna strategija NATO komunikacije. Poseban naglasak stavljen je na aktivnosti koje uključuju održivost i koje povezuju ključne aktere: vladu, civilno društvo i medije – zaključuje se, pišu “Vijesti“.


{$excerpt:n}