„Elektroprivreda BiH“ izabrala revizora koji je u sukobu interesa

– “BDO BH” rudnicima “Kreka” pružao savjetodavne usluge koje imaju značajan uticaj na finansijske izvještaje koji će biti predmet revizije
 – U nacrtu Ugovora ponuđač upisao cijenu revizije samo jedne godine iako je predmet tendera trogodišnja revizija

SARAJEVO – Revizorska kuća “Grant Thornton” traži od Kancelarije za razmatranje žalbi BiH da poništi odluku “Elektroprivrede BiH” o izboru ponuđača za reviziju trogodišnjih finansijskih izvještaja zbog niza nepravilnosti i propusta, te kršenja Zakona o javnim nabavkama BiH, saznaje portal CAPITAL.

Elektroprivreda BiH

“Elektroprivreda BiH” je nedavno ugovor za ovaj posao dodijelila konzorciju “BDO BH” Sarajevo i “BDO Croatia” Zagreb, kojima je, kako se navodi u žalbi, napravila brojne ustupke i tako narušila princip fer konkurencije.

Ugovorom vrijednim 311.000 maraka treba da bude obuhvaćena revizija finansijskih izvještaja “Elektroprivrede BiH” i njenih zavisnih preduzeća od 2019. do 2021. godine.

Prema tvrdnjama iz “Grant Thortona” utvrđeni su značajni nedostaci u ponudi izabranog konzorcija koji su u nacrt ugovora, kao sastavnog dijela tenderske dokumentacije, upisali cijenu samo za jednu godinu iako je predmet ugovora  revizija za tri godine.

Dodaju kako pobjednik tendera nije ispunio zahtjeve ni po pitanju kvalifikovanog stručnog osoblja. Naime, “BDO” je naveo da raspolaže sa šest ovlaštenih revizora a dostavio je licence samo za trojicu, dok je za drugu trojicu dostavio sertifikate strane zemlje koji nisu nostrifikovani.

U “Grant Thorntonu” su naveli i kako je “Elektroprivreda BiH” propustila da utvrdi sukob interesa jer je “BDO BH” sa rudnicima “Kreka”, jednim od njenih zavisnih preduzeća pružao savjetodavne usluge koje imaju značajan uticaj na finansijske izvještaje koji će biti predmet revizije. Taj ugovor je potpisan 2019. godine.

Odabrani ponuđač će revizijom obuhvatiti i činjenice koje su proizvod njihovih usluga. To upućuje na zaključak da je ugovorni organ napravio propust i svoju odluku učinio nezakonitom”, stoji u žalbi u kojoj ova revizorska kuća pored zahtjeva za poništenje odluke, traži i da se odluka preinači u njihovu korist.

U “Elektroprivredi BiH” kažu da prilikom pripremanja tenderske dokumentacije nisu detaljno razrađivali uslove vezano za sukob interesa jer su smatrali da revizorske kuće trebaju biti primjer poštivanja propisa, te da se u slučaju eventualnog sukoba interesa neće prijavljivati.

Od ponuđača smo dobili dopis čiji je prilog odluka o raskidu ugovora iz aprila 2019. godine. Dakle, tenderskom dokumentacijom nije utvrđeno da je ugovorni organ u sukubu interesa, pa nije bilo osnova da se on eliminiše iz postupka javne nabavke”, navodi se u izjašnjenju “Elektroprivrede BIH” na žalbu.

Međutim, u odgovoru na njihovo izjašnjenje, “Grant Thorton” navodi kako je u pitanju retroaktivni pokušaj otklanjanja postojećeg sukoba interesa.

Da li će odluka “Elektroprivrede BiH” biti poništena odlučiće Kancelarija za razmatranje žalbi.

Predmetni postupak je u fazi rješavanja i biće razmatran na jednoj od narednih sjednica”, kratko su odgovorili na pitanja  CAPITALA-a iz Kancelarije.

CAPITAL: D. Tovilović

Чланак „Elektroprivreda BiH“ izabrala revizora koji je u sukobu interesa се појављује прво на Capital.ba – Informacija je capital.


{$excerpt:n}